Colecții

Colecţii

Muzeul înfiintat în anul 1889 posedă piese de o incontesabilă valoare ştiinţifică şi patrimonială. Colecţiile s-au format din donaţii şi achiziţii pe parcursul anilor O parte din piese au fost expuse în diferite ţări ale Europei, Asiei, Americii şi Africii.

  • Colecția entomologică

    Colecția entomologică

    Nucleul colecţii entomologice a fost creat la sfârșitul secolului al XIX-lea de F. Ostermann, P. Zabarinski, I. Taranin. La începutul…

    Citește mai mult

  • Colecția petrografică

    Colecția petrografică

    Colecţia petrografică este constituită din mostre colectate din formațiunile geologice de vârstă precambriană, paleozoică, mezozoică și cainozoică, care reflectă evoluția…

    Citește mai mult

  • Colecţia de port popular

    Colecţia de port popular

    Colecţia de port popular este constituită din cămăşi, brîe, catrinţe, bondiţe, iţari, sum ane, basmale, şorţuri, fuste, încălţăminte confecţionată de…

    Citește mai mult

  • Colecţia de covoare moldoveneşti

    Colecţia de covoare moldoveneşti

    Muzeul are şi cea mai reprezentativă colecţie de covoare moldoveneşti (sf.sec.XVIII-XX) După menirea funcţională, caracterul ornamentării şi tehnica confecţionării covoarele…

    Citește mai mult

  • Colecţia textilelor de interior

    Colecţia textilelor de interior

    Colecţia textilelor de interior atestă o largă răspîndire şi o amplă varietate a denumirii lor. Funcţiile acestor piese sunt multiple,…

    Citește mai mult

  • Colecţia etnografică

    Colecţia etnografică

    Baza colecţiilor etnografice a fost pusă de Albina Osterman (1892-1936). Ele s-au constituit din donaţii şi achiziţii. O sursă importantă…

    Citește mai mult

  • Colecţia numismatică

    Colecţia numismatică

    Colecţia numismatică oglindeşte circulaţia monetară pe teritoriul actualei Moldove din antichitate până în prezent. La cercetarea şi verificarea tezaurelor a…

    Citește mai mult

  • Colecţia botanică

    Colecţia botanică

    Colecţia botanică conţine ierbare, seminţe şi mulaje. Prezintă interes ierbarul de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi ierbarul etalon al…

    Citește mai mult

  • Colecţia zoologică

    Colecţia zoologică

    Colecţia zoologică este constituită din animalele naturalizate, schelete, preparate anatomice şi corozive. Temelia colecţiei a fost pusă de Franţ Ostermann…

    Citește mai mult