Publicații

Dorin LOZOVANU (coord.). Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu / Этнические общины и диаспоры во времени и пространстве / Ethnic Communities and Diaspora in time and space. Chișinău: Biotehdesign, 2019. 220 p. ISBN 978-9975-108-89-8.

Volumul cuprinde tezele comunicărilor participanților la Conferința Internațională „Comunități Etnice și Diaspora în timp și spațiu” (29-30 iunie 2017), organizată și coordonată în cadrul MNEIN și a Universității de Stat „D. Cantemir”, în colaborare cu Biroul Relații cu Diaspora a Republicii Moldova, OIM, Institutul de Ecologie și Geografie și cu suportul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare, la care au contribuit 130 de participanți din 17 state. Lucrarea este relevantă prin deschiderea de noi subiecte și abordări științifice, care marchează interesul pentru studiul comunităților etnice și a diasporei. Primele 46 de pagini sunt materiale științifice elaborate în baza cercetărilor demografice și de teren din Moldova, Ucraina, Rusia, Kazahstan, Canada și UE. Comunitățile etnice și cele din diasporă au fost cartografiate și descrise din punct de vedere etnogeografic și etnodemografic. Acest volum include cercetări și abordări ale comunităților etnice și celor din diasporă, realizate de specialiști în domeniu, precum și prezentări ale comunităților respective din perspectiva reprezentanților acestora. De o importanță deosebită sunt rezultatele prezentate prin metoda cartografică, la un nivel detaliat și relevant pentru majoritatea comunităților etnice și celor din diasporă, realizate de către Dorin Lozovanu prin elaborarea unui concept nou de cartografiere.

 

Tamara COJUHARI, Gheorghe POSTOLACHE, Sergiu PANĂ. Diversitatea florei din Grădina Botanică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Ghid informativ. Chișinău: Lexon Prim, 2019. 160 p. ISBN 978-9975-3367-3-4.

Lucrarea Diversitatea florei din Grădina Botanică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Ghid informativ familiarizează cititorii și vizitatorii cu cele mai răspândite specii de plante autohtone – arbori, arbuști și ierburi, plantate pe teritoriul Grădinii Botanice a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN). Flora Grădinii Botanice a MNEIN include un genofond constituit din 165 de specii de plante vasculare, dintre care 28 de specii de arbori, 25 de specii de arbuști și circa 112 specii de plante ierboase. Sunt prezentate rezultatele conservării ex situ a 32 de specii de plante rare, dintre care 13 sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Descrierea speciilor, cu unele indicații ale caracterelor morfologice, bioecologice, de utilitate practică, va trezi interes publicului larg preocupat de protecția plantelor și, în special, de conservarea ex situ a speciilor autohtone.

 

 

 

Dorin Lozovanu. Populația Românească din Peninsula Balcanică. Studiu antropogeografic [Romanian Population of Balkan Peninsula. Anthropogeographical study]. București – Brăila: Editura Academiei Române, Editura Istros, 2019. 417 p. + 73 hărți. ISBN 978-973-27-3164-2, ISBN 978-606-654-379-8.

Volumul este bazat pe teza de doctorat a autorului, susținută la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași (2008), cu actualizarea și completarea informațiilor la data publicării. Este un studiu antropogeografic / etnogeografic care include aspecte ale geografiei fizice, istoriei, geografiei politice, demografiei, etnologiei, lingvisticii și toponimiei. Pentru prima dată, întreaga populație de origine și limbă română din Peninsula Balcanică este abordată într-un mod complex, prin prisma comparării datelor oficiale cu realitățile de pe teren. În acest context, au fost descrise și o serie de comunități cripto-etnice, care au o identitate flexibilă, confuză sau nedeterminată. Numeroase grupuri de populație de limbă română se află într-o etapă de asimilare din partea grupurilor etnice titulare din statele respective. Au fost identificate și cartografiate toate localitățile cu populație de limbă română, cercetând aspectele demografice, etnografice, dialectale, etnonimia și toponimia. Volumul de bază este însoțit de o anexă cartografică, care include 73 de hărți realizate de autor, pentru toate regiunile cu populație de limbă română din Peninsula Balcanică. Rezultatele științifice au fost apreciate prin acordarea distincției Magna Cum Laude, precum și prin mai multe premii academice și aprecieri din partea diverselor instituții din România, Republica Moldova, Serbia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Grecia, Austria, Spania.

 

Romeo CEMÎRTAN. Complexul muzeal Mănăstirea rupestră medievală Horodişte. Ghidaj turistic. Chișinău, 2017. 48 p. ISBN 978-9975-53-794-0.

Acest studiu prezintă atât istoria mănăstirii rupestre până în prezent, cât și descrierea Complexului muzeal și al traseului turistic, elaborat după o cercetare complexă. Lucrarea vine să accentueze unicitatea și vechimea acestei cetăți spirituale care a fost distrusă în perioada sovietică și pe nedrept dată uitării de mai mulți ani. Studiul de față vine să completeze unele lacune legate de istoria și arhitectura monumentului istoric și încearcă să formeze o imagine integră asupra evoluției istorice a patrimoniului național de pe malul râului Nistru.

 

 

 

 

 

Catalogue of the N. Zubowsky entomological collection / Derjanschi Valeriu, Baban Elena, Calestru Livia, Stahi Nadejda, Țugulea Cristina; scientific reviewer: Leonid Voloșciuc; scientific editor: Alexei Andreev; Acad. of Sciences of Moldova, Nat. Museum of Ethnography and Natural History, Inst. of Zoology. – Chișinău: S. n., 2016. – 296 p. ISBN 978-9975-87-148.8

Lucrarea este primul catalog (registru) al colecţiilor din domeniul ştiinţelor naturii şi este consacrată colecţiei de insecte, create de Nicolae Zubowsky (1867-1943), cea mai veche şi valoroasă colecţie entomologică din Republica Moldova – parte a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Catalogul include 1774 specii din 107 familii şi 5 ordine. Pentru fiecare specie sunt menţionate sinonimele, numărul cutiei de depozitare, locul şi data colectării, informaţia cu privire la numărul de exemplare. În total, colecţia conţine 86 cutii în care sunt păstrate 10 753 exemplare de insecte: 10 cutii de Orthoptera – cosaşi, lăcuste, ş.a. (într-o cutie regăsim, de asemenea, exemplare de Dermaptera și Dictyoptera), apoi urmează ordinul Lepidoptera (fluturi) dislocat în 60 de cutii şi finalizează colecţia cu ordinul Coleoptera (gândaci) cu 16 cutii. Lucrarea se încheie cu indicele denumirilor de specii, familii şi ordine şi bibliografia publicațiilor lui N. Zubowsky. Registrul colecţiei lui N. Zubowsky este o lucrare, ştiinţifică de amploare, care va contribui la punerea în valoare, promovarea şi aprecierea colecţiei atât în plan național, cât şi internațional.

 

 
 

Romeo CEMÎRTAN. Rezervația peisagistică Țâpova. Ghidaj turistic. Chișinău, 2015. 40 p. ISBN 978-9975-53-496-3.

Prezentul studiu descrie Complexul Muzeal Ţâpova - Saharna care este amplasat pe cursul de mijloc al râului Nistru, într-o rezervație naturală cu o suprafață de peste 300 ha. Rezervația peisagistică Țâpova se prezintă ca una din cele mai mari și importante rezervații de acest gen din Republica Moldova și conține atât monumente naturale (recifuri calcaroase, cascade, izvoare etc.), cât și monumente istorice puțin cercetate.

 Lucrarea este disponibilă, de asemenea, în limbile rusă și engleză.

 

 

Not Found

Apologies, but no results were found for the requested archive. Perhaps searching will help find a related post.