Biblioteca Științifică

Biblioteca ştiinţifică a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală a Moldovei

bibliotecaBiblioteca – cea mai veche instituţie publică de acest gen din republică - în Octombrie 2009 va consemna 120 de ani de activitate continuă. Fondată iniţial pentru a asigura muzeul, conform destinaţiei, cu noutăţile ştiinţifice mai ales din agricultură şi zoologie, pe parcursul anilor biblioteca îşi diversifică catalogul cu publicaţii din diferite domenii ale ştiinţelor naturii, muzeografiei, istoriei şi etnografiei ţinutului, cu diferite albume, enciclopedii şi dicţionare, pentru a deţine la momentul actual 41 677 unităţi de cărţi, reviste, ziare. Multe din ele provin din donaţii făcute de unii membri ai Societăţii basarabene a naturaliştilor, de colaboratori ai muzeului, de savanţi din instituţiile ştiinţifice şi de cadre didactice. O deosebită valoare istorică şi bibliografică o are fondul de cărţi rare.

Informaţii suplimentare la tel. (022) 23-88-46.