CONDIȚII DE PUBLICARE

Colegiul de redacție invită la colaborare specialiști din Republica Moldova și de peste hotare pentru a diversifica și îmbogăți conținutul Buletinului Științific. Revista publică studii, articole și materiale științifice din domeniile etnografiei, etnologiei, muzeologiei, științelor naturii, patrimoniului cultural și natural, precum și recenzii/prezentări ale volumelor științifice editate recent. Autorii lucrărilor propuse pentru publicare vor respecta următoarele norme:

1. Articolul științific va conține obligatoriu următoarele compartimente: introducere, sursele de documentare/materialele și metodele utilizate în cercetare, rezultatele obținute și discutarea lor, concluzii, referințe bibliografice;

2. Text de până la 15 pagini, interval de 1,5 rânduri, mărimea caracterelor 12, font Times New Roman, cules în editorul Word;

3. Se acceptă articole în limbile română, rusă, engleză, franceză, germană. Fiecare articol va fi însoțit de câte un rezumat și până la 8 cuvinte-cheie, în limbile română și engleză;

4. La începutul lucrării se va indica prenumele și numele complet al autorului (autorilor), iar la sfârșit – titlurile științifice, didactice, funcția ocupată în prezent, afilierea instituțională, orașul și țara unde activează (pentru autorii de peste hotare).

5. Imaginile, fotografiile și tabelele se prezintă în text, precum și sub formă de fișiere aparte (extensiunea JPG, rezoluție de minim 500 de pixeli).

6. Referinţele la sursele bibliografice se indică în paranteze pătrate, inserate în text (d.ex., [8]). Dacă sunt citate anumite părţi ale sursei, după indicele bibliografic se indică şi pagina (d. ex., [8, p. 231]). Referințele bibliografice se indică la sfârşitul articolului, lucrările fiind prezentate în succesiune alfabetică. Lista bibliografică poate cuprinde cărți (indicând numele, prenumele autorului; titlul cărții; locul publicării, editura, anul apariției; numărul de pagini al cărții), articole în culegeri/reviste, autoreferate, teze de doctor, documente electronice, documente de arhivă (se va specifica denumirea arhivei, numărul fondului, al inventarului și dosarului consultat, fila din document), informații culese pe teren (vor include numele și prenumele informatorului, anul nașterii, nivelul de studii, localitatea de baștină, numele culegătorului și data înregistrării informației).

7. În textul lucrării, notele se indică prin cifre mici, suprascrise (ex. 3). Lista notelor este plasată la sfârşitul articolului.

Lucrările propuse pentru publicare sunt recenzate prin sistemul peer-review.

Responsabilitatea pentru conținutul lucrărilor aparține exclusiv autorilor.

Adresa pentru corespondență: [email protected]