CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ. IUSTIN FRĂȚIMAN. EDIȚIA A II-A

Conferința științifică „Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea. In memoriam academician Iustin Frățiman”. Ediția a II-a.

            Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, în parteneriat cu Facultatea de Istorie și Filosofie, USM, Institutul de Istorie din Chișinău, Institutul Patrimoniului Cultural, Societatea de Genealogie, Heraldică și Arhivistică „Paul Gore”, cu sprijinul Editurii Lexon-Prim, a organizat vineri, 24 septembrie 2021, a doua ediție a Conferinței științifice Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea. In memoriam academician Iustin Frățiman.

            În cadrul conferinței s-a încercat a scoase din umbră sau din anonimat contribuția unor mari personalități basarabene la cunoașterea trecutului și realităților culturale ale spațiului românesc din cele mai vechi timpuri și până la mijlocul secolului XX. O atenție specială reveni vieții și operei lui Iustin Frățiman (1870-1927), savant, pedagog și publicist, militant pentru drepturile românilor basarabeni. Lucrările conferinței au avut în obiectiv operele istorice și publicistice ale personalităților născute sau strâns legate de spațiul pruto-nistrean.

            Au fost propuse următoarele tematici pentru comunicări:

• Iustin Frățiman – viața și activitatea;

• Istorici, etnografi și publiciști din Basarabia în perioada țaristă;

• Generația Marii Uniri – contribuția sa la renașterea națională în Basarabia;

• Tineri intelectuali, deschizători de cale, educați și formați în perioada interbelică.

            Comitetul de organizare:

            Drd.Petru VICOL – președinte, dr. Teodor CANDU – vicepreședinte, dr. Andrei PROHIN (Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală), dr. Sergiu MATVEEV (Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova) dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC (Institutul de Istorie), dr. hab. Victor GHILAȘ (Institutul Patrimoniului Cultural), dr. Silviu ANDRIEȘ-TABAC (Societatea de Genealogie, Heraldică și Arhivistică „Paul Gore”), Eduard POTÂNGA (Editura „Lexon-Prim”).      

            Comitetul științific:

            Drd.Petru VICOL – președinte, dr. Teodor CANDU – vicepreședinte, dr. Andrei PROHIN (Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală), dr. Sergiu MATVEEV (Facultatea de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova) dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC (Institutul de Istorie), dr. hab. Victor GHILAȘ (Institutul Patrimoniului Cultural), dr. Silviu ANDRIEȘ-TABAC (Societatea de Genealogie, Heraldică și Arhivistică „Paul Gore”).

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu