CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ „ISTORIE, ETNOGRAFIE ȘI SPIRITUALITATE ÎN VIZIUNEA PERSONALITĂȚILOR BASARABENE”

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ ÎN MEMORIA ACADEMICIANULUI IUSTIN FRĂȚIMAN (150 DE ANI DE LA NAȘTERE)

         Joi, 24 septembrie, ora 10.00, în sala de conferințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, s-a desfășurat Conferința științifică „Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea. In memoriam academician Iustin Frățiman”. Evenimentul e prilejuit de împlinirea a 150 de ani de la nașterea lui Iustin Frățiman (1870-1927) – savant basarabean, pedagog și publicist, militant pentru drepturile românilor dintre Prut și Nistru, membru al Academiei Române. Au fost prezentate comunicări dedicate unor aspecte inedite din biografia și opera lui Iustin Frățiman, precum și ale altor personalități basarabene (unele uitate pe nedrept) de până la al Doilea Război Mondial.

         Programul conferinței poate fi consultat mai jos.

Programul conferinței

Cuvânt de deschidere:
Drd. Petru VICOL, director general, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.
Cuvânt de deschidere:
Dr. Silvia CORLĂTEANU-GRANCIUC, secretar științific, Institutul de Istorie.
Poziția și atitudinea lui Iustin Șt. Frățiman față de neam, istorie, folclor și monumente
istorice naționale, exprimată în publicația „România nouă”, în primele luni ale anului
1918
, Elena ȘIȘCANU, dr., conf. univ., cerc. șt. coord., Secția Etnografie, MNEIN.
Cartea și tiparul în preocupările înaintașilor culturii românești din Basarabia în
perioada interbelică
, Igor CERETEU, dr. hab., conf. univ., cerc. șt. coord., Institutul de Istorie.
L.A. Casso – aprecieri istoriografice în contextul cercetării Problemei Orientale, Vlad
MISCHEVCA, dr., conf. cerc., cerc. șt. coord., Institutul de Istorie.
Preoții ortodocși – cronicari ai procesului iconografic din Eparhia Chișinăului și
Hotinului
, Protoiereu mitrofor Manole BRIHUNEȚ, dr., cerc. șt. coord., Secția Etnografie,
MNEIN.
Luca Anastasie Neaga – diplomat rus și istoric al românilor, Teodor CANDU, dr., conf.
cerc., director prim-adjunct, MNEIN, Aurel RADU, arhivist, inspector superior, Arhivele
Naționale ale României, Serviciul Județean Argeș.
Iustin Ignatovici – „Coresi al Basarabiei”, Maxim MELINTI, dr., preot al Bisericii din
s. Ghidighici, mun. Chișinău.
Contribuția lui Constantin Mimi la îmbogățirea patrimoniului muzeal, Elena
COJOCARI, drd., director adjunct Programe Culturale și Educative, MNEIN.
Originile Școlii de Belle Arte – Tradițiile Școlii academice europene (V. Ocușco, A.
Plămădeală și A. Baillayre)
, Alexandra CLAPATIUC, drd., Științele educației (arte plastice),
UPSC „Ion Creangă”, profesor de specialitate, Liceul Academic de Arte Plastice „Igor Vieru”.

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu