„DINASTIA DE CĂRTURARI BASARABENI IUSTIN, PAUL ȘI ZAMFIRA MIHAIL (DIN DONAȚIILE OFERITE MUZEULUI NAȚIONAL
DE ETNOGRAFIE ȘI ISTORIE NATURALĂ)”.
EXPOZIȚIE DEDICATĂ ZILEI NAȚIONALE A CULTURII

Vineri, 27 ianuarie, la MNEIN a fost vernisată o expoziție consacrată dinastiei de cărturari basarabeni, reprezentată prin dascălul și învățătorul Iustin Mihail (1875-1909), care a activat în satul Cornova, preotul și istoricul Paul Mihail (1905-1994), prof. univ. dr. Zamfira Mihail (n. 1937, Chișinău), reputat filolog și istoric al culturii românești. În expoziție se regăsesc piese donate de către dna Zamfira Mihail muzeului, în diferiți ani. Lada de zestre de la bunicul Iustin, în care tatăl dumneaei, Paul Mihail, a salvat cărți și manuscrise prețioase moștenite în familia sa, transportându-le după 28 iunie 1940 peste Prut. Un lăicer de 150 de ani, țesut de Elena Huzun, bunica donatoarei. O bogată colecție de cărți și periodice ce oglindesc repere din viața și preocupările științifice ale lui Paul Mihail și ale fiicei sale Zamfira. Sunt publicații din perioada interbelică și din cea postbelică, apărute în România și peste hotare. Multe ediții sunt însoțite de autografele unor savanți notorii. Expoziția a fost completată de fotografii ale personalităților menționate, precum și imagini vechi din Cornova și Chișinău, oferite de dr. Vasile Șoimaru.
Curatorii expoziției și-au propus să pună în lumină contribuția familiei Mihail la păstrarea unor importante valori ale patrimoniului cultural național (manuscrise, tipărituri vechi, documente, bunuri etnografice), precum și la cercetarea lor. Ne dorim să cultivăm astfel, în rândul vizitatorilor, responsabilitatea pentru bunurile culturale moștenite de la strămoși, importante pentru familie, dar și pentru întreaga țară. Nu în ultimul rând, să evocăm campania de cercetare a satului Cornova din 1931, întreprinsă de Școala Sociologică de la București, sub conducerea Acad. Dimitrie Gusti.
În cadrul evenimentului a fost prezentat un film documentar, consacrat restaurării lăicerului donat de dna Zamfira Mihail, film realizat de Ghenadie Popescu, Maestru în Artă.
Expoziția va fi deschisă pentru public în perioada 27 ianuarie – 31 mai 2023.
Vă așteptăm cu drag!

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu