EXPOZIȚIA „APA – ÎNTRE CER, PĂMÂNT ȘI VEȘNICIE”

        Vineri, 16 iulie 2021, ora 15.00, la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a fost vernisată o amplă expoziție, cu caracter interdisciplinar, intitulată „Apa – între cer, pământ și veșnicie”. Autorii expoziției propun publicului să descopere multitudinea și varietatea de aspecte ale acestei stihii în natură și în cultura umană. Vizitatorii vor avea ocazia să cunoască sistemul hidrografic al Republicii Moldova, prezentat pe hartă, în fotografii de râuri, lacuri, fântâni și poduri din diferite localități ale țării noastre. Fauna și flora acvatică sunt reprezentate prin intermediul exponatelor autentice din domeniul științelor naturii. În gândirea creștină, apele și lumea acvatică au fost demult investite cu profunde semnificații alegorice. Textele informative și icoanele evocă mai multe scene din Vechiul și Noul Testament în care întâlnim apa: Potopul și Arca lui Noe, viețile Prorocilor Ilie și Iona, potolirea furtunii pe Marea Galileei, spălarea picioarelor Apostolilor la Cina cea de Taină ș.a. Comentariile pe marginea episoadelor respective, făcute de Sfinții Părinți, de teologii medievali și contemporani, dezvăluie complexele valențe spirituale ale apelor. Tradiția populară românească, la rândul ei, ilustrează valorificarea apei în viața cotidiană, în sărbătorile familiale și calendaristice, în folclor. Expoziția cuprinde piese de artă (ceramică, port popular, covoare), decorate cu motive acvatice. Toate mărturiile culturii tradiționale dovedesc adâncul respect al strămoșilor față de apă, prețuirea apei ca sursă a vieții, dar și teama de puterea sa distructivă. Experiența înaintașilor de a înțelege și valorifica apa ne motivează să medităm asupra stării apelor în societatea contemporană. Traseul expozițional se încheie cu prezentarea problemelor ecologice care afectează resursele acvatice ale republicii și, în ultimă instanță, sănătatea populației.

        Piesele expoziției provin din patrimoniul MNEIN, al parohiilor Bisericii ortodoxe din Moldova și din patrimoniul Galeriei Colecțiilor „Petru Costin” a Consiliului Raional Ialoveni.

        Invităm publicul de diferite vârste și ocupații să se alăture reflecției asupra locului apei în existența umană, propusă în cadrul Expoziției „Apa – între cer, pământ și veșnicie”. Publicul o poate vizita în perioada 16 iulie – 26 decembrie 2021

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu