„Lăsăm strămoșii să vorbească” – atelier de istorie orală

Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală, Voluntarii Corpului Păcii în Moldova și MOLDOX Festival invită persoanele interesate de istoria deportărilor în Moldova, la atelierul „Lăsăm strămoșii să vorbească” – atelier de istorie orală, pe 21 februarie 2017, ora 10:00, în sala de conferințe a Muzeului de Etnografie și Istorie Naturală.

Istoria orală este colectarea și studierea informațiilor istorice folosind inregistrări ale interviurilor cu martori oculari ale evenimentelor din trecut, importante pentru prezent și mai ales pentru viitor. În acest mod, istoria poate fi folosită pe larg de către guverne și cercetători pentru a păstra nu numai istoria unei țări, dar și ideile în baza cărora a fost scrisă istoria.

Evenimentul este destinat să lanseze o serie de workshop-uri, expoziții și activități, în care participanții și experții vor discuta despre definiția istoriei orale ca metodă de lucru, despre importanța acesteia pentru conservarea trecutului și modul în care se efectuează în mod eficient istoriile orale, sub ghidarea expertului. Tema evenimentului, dar și cea a atelierelor ce urmează după este centrată pe era deportărilor din perioada sovietică.

Workshop-urile vor fi constituite din 3 părți:

  1. Explicarea metodei istoriei orale și a cercetorilor și lucrările făcute prealabill;
  2. Modul de lucru, cum se efectuează eficient istoriile orale;
  3. Procesul de intervievare și de promovare a istoriilor orale.

După primul eveniment, atelierele de lucru vor avea loc pe tot parcursul anului, ca o modalitate de a continua instruirea participanților, de dezvolta istoriile orale și de a expune lucrările în cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, sau festivale precum MOLDOX.

Moldova este la intersecția dintre dezvoltarea mass-media cu pierderea unei generații care deține cheia către un aspect important al istoriei Moldovei, iar astăzi – identitatea. Proiectul „Istorie orală” are drept scop sensibilizarea opiniei publice referitor la importanța arhivării memoriilor foștilor deportați, care din cauza vârstei înaintate trebuie ascultați acum, înregistrați cu video și audio.

Sunt invitați experți care au acumulat experiență pe teren si cercetare în domeniul istoriei. Ei vor lumina diferite muchii ale fenomenului Istorie Orală – Deportările din 1941- 1951 din Basarabia:

Experți:

Varvara Buzilă – Etnograf, secretar științific la Muzeul de Etnografie și Istorie Naturală;

Anatol Petrencu – Doctor în istorie, membru în Comisia pentru studierea și aprecierea regimului comunist totalitar din Republica Moldova;

Nicolae Pojoga – Fotograf, membru al Comisieii pentru Libertate a Presei;

Viorica Olaru – Doctor în istorie, expert în fenomenul deportărilor (www.deportari.md).

Organizatori:

Clary Estes – Voluntar al Corpului Pacii din Moldova, Echipe de organizare;

Ghendie Popescu – Persoana de contact www.deportari.md

Maxim Cirlan – Director MOLDOX Festival, Director de Film.

Atelierele de istorie orală sunt o modalitate de a începe construirea unei comunități mai mari de istorie orală în cadrul Republicii Moldova. Dat fiind faptul că Moldova se dezvoltă, metode de creare a mass-media se dezvoltă, există un număr de tineri moldoveni, dornici să-și asume provocarea de a fi noii lideri mass-media din țară. Istoria orală creează spațiu în care cetățenii activi din Moldova sunt motivați să meargă pe la casele foștilor deportați și să comunice cu ei, constituind astfel o comunitate mai largă de gardieni ai istoriei.

Pentru mai multe detalii puteți să o contactați pe Clary Estes [email protected], +37362162614

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu