POLITICA EDITORIALĂ A REVISTEI

Principii generale

Revista publică lucrări ce abordează problematica valorificării ştiinţifice a patrimoniului natural şi cultural, contribuind astfel la sincronizarea rezultatelor cercetărilor comunităţii ştiinţifice din Republica Moldova la procesele ştiinţifice mondiale.

În Revistă sunt editate lucrări de noutate ştiinţifică, prezentate atât de către cercetătorii MNEIN, cât şi de cei ai altor instituţii muzeale, academice şi universitare din Republica Moldova şi din străinătate.

În fiecare fasciculă/volum, proporţia autorilor de peste hotare nu este mai mică de 30%.

Structura revistei

În fascicula Ştiinţele Naturii, articolele sunt structurate conform disciplinelor: Botanică, Zoologie, Microbiologie, Fiziologie, Ecologie, Geologie, Paleontologie, Pedologie. În fascicula Etnografie şi Muzeologie, studiile, articolele şi materialele sunt structurate conform rubricilor: Etnografie, Muzeologie. Pentru menţinerea statutului de revistă, ambele fascicule mai conţin rubricile Evenimente, Omagieri, Recenzii şi prezentări de carte, Viaţa muzeului în imagini.

Termenul-limită de prezentare a materialelor este:

a) pentru fascicula Ştiinţele Naturiiluna octombrie a anului premergător anului de editare a volumului respectiv;

b) pentru fascicula Etnografie și Muzeologieluna mai a anului de editare.

Taxe

Pentru prezentarea articolelor, recenzarea și redactarea lor nu se percep taxe de la autori.

Drepturi de autor

Redacția respectă integral drepturile autorilor asupra lucrărilor publicate în revistă.

Din Regulamentul editării revistei științifice de profil a MNEIN

„Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie. Serie nouă”.