products

 • Deinotherium Giganteum

  Deinotherium Giganteum

  Printr-o modalitate originală aici este expusă una dintre cele mai valoroase piese din muzeu - scheletul complet al unui exemplar…

  Citește mai mult

 • Optimizing Nature and Culture

  Optimizing Nature and Culture

  After elucidating the processes carried out in our space until the appearance of the disastrous conflicts between man and nature,…

  Citește mai mult

 • Optimizarea Naturii și Culturii

  Optimizarea Naturii și Culturii

  Dupa elucidarea proceselor desfăşurate în spaţiul nostru până la apariţia conflictelor dezastruoase dintre om şi natură, în ultima sală a…

  Citește mai mult

 • Initiation room

  Initiation room

  The exhibition begins in the initiation hall - a preface to the history of the museum, by presenting its founders…

  Citește mai mult

 • Sala de inițiere

  Sala de inițiere

  Expoziţia începe în sala de iniţiere - o prefaţă a istoriei muzeului, prin prezentarea fondatorilor lui şi a colecţiilor. Se…

  Citește mai mult

 • Natural Landscapes of Moldova

  Natural Landscapes of Moldova

  In this room is presented the diversity, richness and beauty of nature, in which our people lived and created the…

  Citește mai mult

 • Landșafturile Naturale ale Moldovei

  Landșafturile Naturale ale Moldovei

  În această sală este prezentată diversitatea, bogăţia şi frumuseţea naturii, în sânul căreia a trăit poporul nostru şi a creat…

  Citește mai mult

 • Soils and Agroland shafts of Moldova

  Soils and Agroland shafts of Moldova

  From time immemorial, man has changed nature as he has come to know it. By capitalizing on the natural environment,…

  Citește mai mult

 • Solurile și Agrolandșafturile Moldovei

  Solurile și Agrolandșafturile Moldovei

  Din cele mai vechi timpuri, omul a schimbat natura pe măsura cunoaşterii ei. Valorificând mediul natural, el a creat o…

  Citește mai mult