Products 3

 • Colecţia de covoare moldoveneşti

  Colecţia de covoare moldoveneşti

  Muzeul are şi cea mai reprezentativă colecţie de covoare moldoveneşti (sf.sec.XVIII-XX) După menirea funcţională, caracterul ornamentării şi tehnica confecţionării covoarele…

  Citește mai mult

 • Colecţia textilelor de interior

  Colecţia textilelor de interior

  Colecţia textilelor de interior atestă o largă răspîndire şi o amplă varietate a denumirii lor. Funcţiile acestor piese sunt multiple,…

  Citește mai mult

 • Colecţia etnografică

  Colecţia etnografică

  Baza colecţiilor etnografice a fost pusă de Albina Osterman (1892-1936). Ele s-au constituit din donaţii şi achiziţii. O sursă importantă…

  Citește mai mult

 • Colecţia numismatică

  Colecţia numismatică

  Colecţia numismatică oglindeşte circulaţia monetară pe teritoriul actualei Moldove din antichitate până în prezent. La cercetarea şi verificarea tezaurelor a…

  Citește mai mult

 • Colecţia botanică

  Colecţia botanică

  Colecţia botanică conţine ierbare, seminţe şi mulaje. Prezintă interes ierbarul de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi ierbarul etalon al…

  Citește mai mult

 • Colecţia zoologică

  Colecţia zoologică

  Colecţia zoologică este constituită din animalele naturalizate, schelete, preparate anatomice şi corozive. Temelia colecţiei a fost pusă de Franţ Ostermann…

  Citește mai mult

 • Colecţia paleontologică

  Colecţia paleontologică

  Colecţia paleontologică după diversitate şi valoarea ştiinţifică a neogenului şi antropogenului Moldovei este foarte preţioasă, tăinueşte în sine nenumărate, dovezi…

  Citește mai mult