Категория портфолио: Săli de expoziție

Formarea și Dezvoltarea Culturii în Spațiul Basarabean

Expoziţia acestui mare compartiment al Muzeului vizează aspectele dezvoltării poporului şi a culturii tradiţionale în contextul relaţiilor om-natură, demonstrate pe exemplul Moldovei. Accentul principal revine de astă dată culturii, înţeleasăca fiind „a doua natură" creată de om. Prin piese autentice se conturează specificul moştenirii noastre etnice, sinteza agropastorală susţinută de îndeletnicirile tradiţionale, meşteşugurile şi ocupaţiile…
Citește mai mult

Casa Mare

Urcând la parter pe scara spiralică, vizitatorul totalizează imaginar experienţa multiseculară de convieţuire a omului cu natura, când tendinţa de a o cunoaşte şi a o utiliza în procesul dezvoltării culturii se află într-o armonie deplină după modelul existent în mediul natural. Această armonie este demonstrată prin frumuseţea creaţiei populare care reflectă farmecul naturii înconjurătoare.…
Citește mai mult

Ecologia Naturii și Culturii

Expoziţia amenajată în această sală reprezintă o demonstraţie documentară a distrugerii echilibrului în natură şi consecinţele acestui proces. Din cauza urbanizării şi industrializării societăţii, omul îşi schimbă atitudinea faţă de mediul natural, îşi cultivă tendinţa de a acapara dela natură cât mai multe spaţii şi resurse, fără a ţine cont de legităţile şi necesităţile ei.…
Citește mai mult