„PORTUL POPULAR ROMÂNESC: ASUMAREA TRADIȚIEI CA PRACTICĂ SOCIALĂ ȘI CERCETARE”

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ, CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ,

„PORTUL POPULAR ROMÂNESC: ASUMAREA TRADIȚIEI CA PRACTICĂ SOCIALĂ ȘI CERCETARE”

Pe 24 iunie curent, de Ziua Universală a Iei, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală organizează Conferința științifică națională, cu participare internațională, „Portul popular românesc: asumarea tradiției ca practică socială și cercetare”. Ne propunem să abordăm, în cadrul evenimentului, aspecte actuale ale studierii, confecționării și valorificării costumului tradițional din întregul areal românesc. O atenție aparte va reveni perspectivei înscrierii „Artei cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova” în Lista Reprezentativă UNESCO a  Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității, precum și consecințelor ce rezultă din recunoașterea sa pe plan mondial.

Conferința se va desfășura în regim online. Doritorii de a participa sunt rugați să ne expedieze, până la 1 iunie curent, titlul comunicării și un rezumat (300 de cuvinte), numele, prenumele, titlul științific, funcția și instituția în care activează autorul/autoarea. Rezumatele comunicărilor vor fi publicate într-o culegere. Adresa de contact: [email protected]

Invităm la conferință cercetători, muzeografi, meșteri populari, profesori, designeri și pe toți cei interesați de problematica portului tradițional românesc.

Comitetul de organizare: Drd. Petru VICOL – președinte, dr. Andrei PROHIN – vicepreședinte, dr. Teodor CANDU, Elena COJOCARI, dr. Sergiu PANĂ, Valentina ONOFRIESCU, Irina BADIUC, Adriana HADJIRADEV, Nadejda SÂRGHI (Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală).      

Comitetul științific: Drd. Petru VICOL – președinte, dr. Andrei PROHIN – vicepreședinte, dr. Teodor CANDU, dr. Varvara  BUZILĂ, Maria CIOCANU (Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală), dr. Natalia GRĂDINARU (Institutul Patrimoniului Cultural), dr. Ludmila ȚURCANU (Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”), dr. Ligia FULGA (Muzeul de Etnografie Brașov), dr. Ioana REPCIUC, dr. Adina CIUBOTARIU (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași), dr. Irina BALOTESCU (Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu”, București).

No Comments Yet.

Leave a reply