PROPUNERI CU PRIVIRE LA TRANSFERAREA PREOȚILOR ȘI ÎNCHIDEREA DE BISERICI. SITUAȚIA RELIGIOASĂ ÎN RAIOANELE RSSM.

Nr. inv. 1749, nr. col. 752 (clopotnița bisericii schitului Peștera, Orheiul Vechi, lăsată în paragină).

1960 februarie 29. – A. Oleinik, împuternicitul Consiliului pentru afacerile BORU de pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS pentru RSSM înaintează, în baza discuțiilor avute cu arhiepiscopul Nectarie (Grigoriev) al Chișinăului și Moldovei, în adresa lui A.I. Medvedev, de la secția propagandă și agitație a CC al PC din Moldova, propuneri cu privire la transferarea dintr-o parohie în alta a preoților, precum și propune în ce biserici să fie oprite serviciile religioase.

Către secția propagandă și agitație a CC al PC din Moldova.

Tov. Medvedev A.I.

La 6 februarie 1960, arhiepiscopul Nectarie, în timp când a fost în vizită de lucru la noi, și-a expus intențiile despre transferarea unor preoți.

1. Pe ieromonahul Vornicescu, care a activat la biserica s. Iurceni, r-nul Nisporeni, în care oficierea serviciilor religioase a încetat a fi oficiate, să fie transferat la biserica din s. Pogănești, r-nul Cărpineni, în schimbul decedatului ieromonah Grecu.

Considerăm că delegarea lui Vornicescu în vreo parohie nu este necesară, întrucât se prevede ca în viitor toți ieromonahii să fie retrași de prin parohii, suplimentar s. Pogănești se află la hotar.

2. Pe unul dintre cei doi preoți din or. Dubăsari (Stepan sau Motruc) să fie îndreptați în s. Rublenița, r-nul Soroca, ca să-l înlocuiască pe pr. Deminski, pensionat la sfârșitul anului 1959.

Considerăm că nu ar trebui de trimis vreun preot nou în s. Rublenița, întrucât biserica din acest sat de câteva luni nu mai activează și nici nu se observă solicitări speciale din partea credincioșilor în vederea reluării slujbelor religioase.

3. Pe pr. Plevan din s. Cepeleuți, r-nul Ocnița, să-l transferăm în s. Cașcalia, r-nul Căușeni, în locul preotului Ureche, iar la biserica din Cepeleuți să nu fie numit alt preot. Considerăm că în s. Cașcalia nu este cazul de a fi trimis un alt preot, întrucât biserica de acolo nu a funcționat o perioadă îndelungată, iar comunitatea religioasă din s. Cepeleuți, din cauza veniturilor scăzute și a unei bune organizări a propagandei ateiste, se va autolichida.

4. Al doilea pr. de la biserica Sf. Nicolaie din or. Bălți, Varzari, să fie trimis în s. Peresecina, r-nul Criuleni, în legătură cu faptul că nu reușește să găsească limbă comună cu blagocinul Tuncinenko și a multiplelor plângeri parvenite de la credincioși contra sa, iar pe pr. Delinski din Peresecina de trimis la pensie. Considerăm că acest lucru nu este recomandat a se executa.

5. Pe pr. Juncu din s. Valea Perjei, r-nul Ceadâr-Lunga, să-l transferăm în parohia s. Sângerei, r-nul Lazo, în locul preotului Grigoraș, ieșit în afara statelor. În s. Valea-Perjei propun să nu fie trimis alt preot. Și credem că putem fi de acord cu acest lucru, întrucât în s. Valea Perjei, prin această măsură, vom reuși să oprim oficierea serviciilor religioase.

6. Pe pr. Sugac (Suhac) din s. Parcova, r-nul Edineț, să-l transferăm în s. Ciripcău, r-nul Florești, ca să-l înlocuiască pe pr. Petrache.

În s. Parcova să nu mai fie trimis preot. Cu aceasta putem să fim de acord, întrucât în s. Parcova va fi oprită oficierea slujbelor.

7. Pe pr. Blajin din s. Medveja și Coteala, r-nul Lipcani, să fie transferat în s. Sofia, r-nul Bălți, iar pe cel din Sofia, pr. Segărescu, să se transfere în s. Slobozia, r-nul Căușeni, pentru a-l înlocuit pe ieromonahul Țărnă.

În s. Medveja și Coteala să nu fie trimiși preoți. Cu această propunere putem fi de acord, deoarece în rezultatul acestei acțiuni se va opri oficierea serviciilor religioase în cele două sate.

Nectarie și-a dat acordul ca să fie stopate serviciile religioase în bisericile din s. Ekaterinovka, r-nul Râbnița, Pârjota, r-nul Râșcani, Grinăuți-Raia, r-nul Ocnița, și Copceac, r-nul Taraclia, de unde preoții au fost scoși de la evidență și opriți din slujire din cauza încălcării legislației sovietice.

În condițiile acestor măsuri se va opri activitatea a 11 biserici și se va micșora numărul de preoți cu 10 persoane, totodată, vor fi scoase de la evidență 4 persoane, dintre care 3 pensionate (sic!) și 3 decedate.

Împuternicitul Consiliului pentru afacerile Bisericii Ortodoxe pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS, pentru RSSM A. Oleinik.

Ieșire: Nr. 33, 29 februarie 1960.

DGAN ANA, F. 3046, inv. 2, d. 22, f. 46-44. Copie.

Nr. inv. 1749, nr. col. 758 (biserica Sf. Ilie din Chișinău, distrusă în perioada sovietică).

REACȚII ALE STRUCTURILOR DE PARTID ÎMPOTRIVA PREOȚILOR ȘI A BISERICII

1961. – Organizațiile de partid, comsomol, sindicale din s. Jora de Jos, r-nul Orhei se adresează Împuternicitului pentru afacerile BORU ca să nu mai fie trimis în locul decedatului preot din acel sat un alt preot, astfel biserica, din cauza inactivității, va putea fi închisă. Necesitatea închiderii lăcașului de cult se explică prin faptul că ea se află în mijlocul corpului de clădiri unde este amplasată școala din s. Jora de Jos, prin urmare reprezintă un adevărat pericol de dezinformare pentru generația tânără.

Către Împuternicitul pe lângă Consiliul de Miniștri al RSSM pentru afacerile Bisericii Ortodoxe Ruse, Tov.-lui Oleinik.

Copie: Președintelui Consiliului raional de deputați ai oamenilor muncii din Orhei, tov.-lui V.P. Oleinik.

Organizația de partid și de comsomol, cârmuirea colhozului Kotovski, Comitetul executiv al Consiliului sătesc de deputați Jora de Jos, r-nul Orhei, RSSM, organizațiile sindicale (școala, spitalul) care se află pe teritoriul Sovietului sătesc Jora de Jos și o parte din colectivul celor douăzeci însărcinați cu administrarea bisericii din Jora de Jos solicită Consiliului de Miniștri al RSSM să acorde ajutor practic pentru dizolvarea colectivului activ al celor douăzeci angajați ai bisericii, în vederea închiderii bisericii ce funcționează în satul Jora de Jos, r-nul Orhei, RSSM, prin neacceptarea de către Dumneavoastră ca să fie numit în locul decedatului popă (preot), ce s-a petrecut la 8/IX-1961, a unui alt popă, deoarece biserica existentă se află situată în centrul edificiilor școlii din s. Jora de Jos, și prin activitatea sa încurcă buna desfășurare a muncii educative a școlii și altor structuri, reprezentând un nucleu înflăcărat de răspândire a dezinformării religioase a tinerei generații. În prezent, noi desfășurăm acțiuni în vederea dizolvării consiliului celor douăzeci. Șase dintre membrii acestuia au depus cereri că renunță la biserică.

Secretarul organizației de partid I.I. Marian.

Secretarul organizației comsomoliste M. N. Ciorba.

Președintele Cârmuirii colhozului A.S. Grosu.

Președintele Sovietului sătesc M.I. Marian.

Președintele organizației sindicale școlare P.A. Zaharov.

Președintele organizației sindicale a spitalului A.G. Macrici.

Altă mână sus: A intrat nr. 6, 1.I.62.

Cererea a fost satisfăcută, s-a stabilit ...

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.102, f. 17. Original.

Nr. inv. 1749, nr. col. 756 (Soborul Vechi din Chișinău, distrus în perioada sovietică).

1962 ianuarie F.D. – Secretarul organizației comsomoliste Talpă din s. Taxobeni,  r-nul Fălești, îi denunță Ministerului Finanțelor al RSSM pe preotul Lupașcu Grigore și pe cântărețul Iliescu Teodosie pentru faptul că, prin acțiunile lor, încalcă legislația sovietică în domeniul cultelor, oficiind servicii religioase la domiciliul locuitorilor, precum și pe timp de noapte, solicitând ca aceștia să fie impuși la plata impozitelor suplimentare.

Copie.

Ministerului finanțelor al RSS Moldovenească.

Subsemnații, comsomoliștii s. Taxobeni, r-nul Fălești, Vă aducem la cunoștință că noaptea de pe 27 spre 28 ianuarie 1962, fostul cântăreț din s. Taxobeni l-a adus pe fostul preot Lupașcu Grigorie, pensionat, din s. Izvoare, r-nul Fălești, în vârstă de 40 de ani și a botezat pe timp de noapte, pe la orele 24, în casa lui Rotaru Iremia M. 5 copii: Râșcanu Semion V.; Rotari Iremia M., Ilalica Vasilie Ilie, și Griniuk Dmitrie N. La aceste botezuri au participat în jur de 35 de cumetri, de la care au colectat în jur de 70 de ruble. După botez pr. Lupașcu Grigorie i-a rugat pe cumetri, care au participat la botez, că dacă cineva îi va întreba despre acest eveniment, ei să spună că au botezat în s. Petrești, cu nici o ocazie să nu spună că au botezat ei.

Iliescu Feodosie cântărețul a îngropat nu demult un copil, pe Rotaru Dmitrie P., și la 30 ianuarie a.c. a îngropat-o pe mama lui, Dulap Iustinia. Sus-amintitul preot, Lupașcu Grigorie, din s. Izvoare, ziua doarme, iar la miez de noapte umblă prin satele din vecinătatea s. Izvoare: Bocșa, Risipeni, Horești, Taxobeni, Gherman, sovhozul Sculeni, Ceropcani, Buciumeni, și a început să boteze, să cunune, să sfințească case și să slujească panihide (pomeniri). El petrece toate aceste rituri religioase câțiva ani și în permanență roagă oamenii la care a petrecut ritualurile ca să nu spună că anume el le-a citit slujba! El petrece slujbele noaptea, ca nimeni dintre autorități să nu-l vadă, câștigând în acest fel mii de ruble și nu plătește impozite.

În anul 1960, Lupașcu Grigorie a fost prins noaptea în s. Inteni, de către secretarul organizației comsomoliste Talpă Valerie Vlad, la locul faptei, unde săvârșea ritualul.

În satul Gherman, toate botezurile, cununiile, sfințirile de case și panihidele sunt săvârșite de preotul Lupașcu Grigorie, avându-l ca cântăreț pe Miron Iacov N. În casa acestuia se petrec toate botezurile și cununiile din s. Gherman.

Toate cele declarate corespund adevărului.

Solicităm ca să-l impuneți pe preotul Lupașcu Grigorie din s. Izvoare, pe Iliescu Feodosie cântăreț din s. Taxobeni și pe Miron Iacov N. din s. Gherman să plătească impozite. Toate aceste persoane sunt din r-nul Fălești.

Ianuarie, anul 1962. Or. Chișinău.

Secretarul organizației comsomoliste Talpă.

Conform cu originalul:

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.121, f. 50. Original.

Nr. inv. 1749, nr. col. 751 (frescă zugrăvind pe Maica Domnului cu Pruncul, din biserica Măzărache, afectată de crăpăturile din perete).

1963 martie 21. – Sovietul sătesc al s. Colbasna, r-nul Râbnița, se adresează Împuternicitului pentru afacerile BORU și solicită lămuriri în legătură cu un șir de chestiuni ateiste, referitoare la dreptul preotului care locuiește în satul lor, dar de fapt este paroh într-o altă localitate, să oficieze servicii religioase, întrucât în localitatea dată lipsește biserica. De asemenea, cere anumite sfaturi cu privire la cum ar fi posibil să fie lichidat comitetul bisericesc din localitate, care reprezintă un lucru depășit în timp. Pe marginea primei chestiuni, Împuternicitul solicită informații ce ar conține dovezi despre acțiunile preotului paroh din s. Vărăncău în s. Colbasna. Dacă informațiile respective se vor confirma, vor fi întreprinse măsuri.

Sovietul sătesc al satului Colbasnoe, r-nul Râbnița.

21 martie 1963.

Președintelui Comitetului Bisericii Ortodoxe de pe lângă Consiliul de Miniștri al RSS Moldovenească.

Sovietul sătesc al oamenilor muncii Colbasnoe, r-nul Râbnița, RSS Moldovenească, vă roagă să ne consultați cum să acționăm în vederea soluționării unor subiecte de natură ateistă, pentru a nu comite cumva vreo eroare.

În primul rând, nu departe de satul Colbasnoe se află satul Vărăncău, unde până ce încă funcționează biserica. Popa (preotul), care lucrează la această biserică, este locuitor al satului Colbasnoe.

Are oare el dreptul legal să desfășoare servicii religioase în satul Colbasnoe (botezuri, cununii, sfințiri de case, prohoduri și altele...) și în ce mod poate fi limitat acesta în acest plan.

În al doilea rând, la noi, în Colbasnoe, biserică nu este, dar până în prezent funcționează Consiliul bisericesc. Nu ar fi posibil să fie oare dizolvat, ca pe un lucru depășit și lipsit de sens, în prezent, în Colbasnoe? Dacă acest lucru este imposibil, atunci poate ar fi bine să fie limitat în drepturi, apoi lichidat.

Cu respect față de Dumneavoastră.

Președintele Sovietului sătesc Colbasnoe, Dobrovolski C.I.

21 martie 1962.

Altă mână: 24 III 62. S-a comunicat telefonic președintelui sovietului raional tov. Gaiman, mi-a promis să discute cu președintele s/s Colbasnoe și, dacă se va constata că sunt date despre faptul că popa oficiază botezuri în mod oficial, să ni se aducă la cunoștință pentru a lua măsuri față de preotul bisericii s. Vărăncău. ... (semnătură ilizibilă) (probabil, instructorul de pe lângă Împuternicit BORu)

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.102, f. 25, 25v. Original.

Nr. inv. 1749, nr. col. 753 (biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Căușeni, în stare de degradare).

SITUAȚIA RELIGIOASĂ ÎN RAIOANELE RSSM

După 1965 iulie 1. – Raport cu privire la situația religioasă și de respectare a legislației cultelor din raionul Căușeni. În cadrul documentului sunt ilustrate mai multe probleme sesizate de către autoritățile raionale în procesul de implementare a principiilor ateiste în cadrul raionului și lupta cu religiozitatea populației, semnalând că, în pofida măsurilor întreprinse, populația din raion manifestă un sprijin tacit Bisericii Ortodoxe și celorlalte culte religioase.

Notă informativă.

Cu privire la situația religioasă și respectarea legislației cu privire la culte în raionul Căușeni, la data de 1 iulie 1965.

La momentul de față, la 1 iulie 1965, în raion activează 10 biserici care, în zilele de mari sărbători religioase, sunt vizitate de mai bine de 23 de mii credincioși. Suplimentar, în unele sate cum ar fi: Ucrainka, Cașcalia, Zaim, Pervomaisk, Sălcuța Nouă și or. Căușeni funcționează un șir de grupe religioase neînregistrate ale diferitor culte, în deosebi, baptiști. Iar în or. Căușeni funcționează secta religioasă, care prin natura sa este antistatală, ce poartă o denumire sălbatică „Oastea Domnului”, „Armata lui Dumnezeu”.

În cadrul sus-amintitelor grupe ale cultelor religioase se cifrează la 171 de indivizi credincioși și 61 de indivizi susținători, adică aceștia sunt persoane ce se pregătesc să intre în rândurile sectei dintre copii și tineret.

Analizând situația religioasă și respectarea legislației despre culte în raion, constatăm că, în rezultatul atenției scăzute acordate propagande antireligioase și din cauza efectuării insuficiente a controlului de respectare a legislației cu privire la culte, cât și din cauza slabei atenții acordate muncii de implementare a noilor sărbători sovietice, situația religioasă din raion continuă să rămână înaltă. Despre acest lucru ne mărturisesc următoarele date.

Din 3 496 noi născuți în anul 1964 (în localitățile din hotarele vechi ale raionului), 2 657 copii au fost botezați în biserică. Din 939 cetățeni ce s-au căsătorit, 390 s-au cununat la biserică. Din 665 decedați de toate vârstele, 246 au fost înhumați cu respectarea ritualurilor religioase.

Caracteristic, în plan religios, este faptul că sursele financiare din biserici, de la credincioși, nu se reduc la număr.

Nivelul de religiozitate înaltă se determină și prin faptul că, din partea slujitorilor cultelor, în continuare continuă comercializarea către populația credincioasă a obiectelor religioase. În anul 1964, credincioșilor le-au fost vândute cruciulițe, cărți de rugăciune, lumânări și prescuri în sumă de 19 163 de ruble.

În egală măsură cu aceasta, în raioane sunt încă 14 biserici nefuncționale, care, din cauza măsurilor insuficiente luate de autoritățile locale în ceea ce privește valorificarea lor pentru nevoile gospodărești și social-culturale, ele influențează negativ simțirile spirituale ale populației, iar în unele cazuri îi provoacă pe unii cetățeni credincioși să se adreseze instanțelor superioare cu privire la redeschiderea bisericii, după cum s-a întâmplat în satele Săiți, Ursoaia, Cărbuna.

În pofida faptului că, încă din anul 1957, de către Sovietul de Miniștri al RSSM a fost emisă hotărârea cu privire la utilizarea pentru materiale de construcție a bisericii din s. Plopi-Știubei, care a fost distrusă pe timpul războiului, și care pune în pericol populația în eventualitatea prăbușirii, însă conducerea colhozului, precum și Comitetul executiv al Sovietului sătesc Cârnățeni, până în prezent, nu a întreprins nicio măsură în vederea demontării bisericii distruse și folosirii ei ca materiale de construcție pentru construcția clubului sau a altei instituții de menire socio-culturală, de care are nevoie stringent populația satului Plopi-Știubei.

În cadrul Sovietelor sătești, cum ar fi: Ucrainka, Grigorievka, Larga și Sovietul orășenesc Căușeni, unde clădirile bisericilor sunt folosite ca depozite ale colhozurilor și școlii (Căușenii Vechi), conducerea colhozurilor și a Comitetelor executive ale sovietelor sătești nu întreprind nici o măsură pentru a reorganiza (reconstrui) amintitele încăperi bisericești, folosindu-le în forma arhitectonică inițială, fapt care influențează asupra simțurilor religioase ale cetățenilor.

În loc să fie întreprinse măsurile corespunzătoare pentru a preîntâmpina orice formă de sprijin împotriva consolidării bazei materiale a susținătorilor bisericii, un șir de conducători, precum și persoane individuale, acordă sprijin vădit îmbunătățirii religiozității în raion.

Tehnicienii-constructori, tov. Gumaniuk, care nu este membru de partid, ce activează la spitalul raional, Paiu V.E., membru al PCUS, care activează în cadrul întreprinderii de construcție inter-colhoznice, și Soloviov, ce activează la Direcția construcții Bender, în nenumărate rânduri au întocmit devize de cheltuieli pentru reparația clădirilor bisericești și a gardurilor de la acestea, primind în schimb plată corespunzătoare în sumă de 100-130 rub. pentru fiecare deviz.

În același timp, în anul 1964, devenind un susținător al susținătorilor bisericii, fostul secretar al Comitetului executiv al Sovietului sătesc Căinari, tov. Lesnicenko G.I., a confirmat contractul individual de muncă al persoanelor individuale (care obțin venituri neimpozitabile), pentru a repara biserica.

Președintele Comitetului executiv al Sovietului sătesc Cașcalia, comunistul tov. Baciu P.I., în 1964, a emis permisiuni scrise, confirmate cu ștampila s/s, pe numele preotului bisericii din Căinari, prin care îi confirma dreptul de a oficia servicii religioase în s. Cașcalia. Vânzătorul magazinului sătesc din s. Cârnățeni, tov. Vartic A.V., a vândut Consiliului bisericesc o tonă de ciment în schimbul achiziției ouălor de găină, care au fost procurate de către slujitorii bisericii de la populație.

În pofida legislației pentru culte, bisericile sunt vizitate în continuare de către copii minori de vârstă preșcolară și școlară (s. Sălcuța, Căușeni, Cârnățeni etc.).

Folosindu-se de situația ieșită de sub controlul autorităților locale, susținători ai bisericii, individuali, încep să folosească noi metode ideologice pentru a influența populația. De exemplu, în anul 1964, cetățeanului s. Ermoclia, Bulbuc Ivan, i-a ars casa. Folosindu-se de această situație, preotul Eftodiev a venit cu apelul în timpul slujbei în biserică ca toți cei prezenți să vină în sprijinul sinistratului și imediat, în prezența credincioșilor, însuși a jertfit 15 rub., iar din casa bisericii cetățeanului Bulbuc i-a fost acordată suma de 100 rub.

Parvin mai multe informații că, în unele biserici funcționale, sunt oficiate botezuri ale copiilor, care nu au fost înregistrați la organele de stare civilă, și fără acordul scris din partea ambilor părinți, fapt ce reprezintă o încălcare gravă a legislației pentru culte.

În lipsa muncii educative în mase, persoane individuale, cu puțină știință de carte, muncitori cinstiți, fiind duși în eroare de susținătorii bisericii, de fanatismul religios, intră în rândul Consiliilor bisericești a celor douăzeci și a organelor executive (Consiliile bisericești și comisiile de revizie).

Cetățeanul Negrub N.S., care anterior a activat în colhozul lichidat „Legământul lui Lenin”, din anul 1960 a părăsit colhozul și a devenit staroste al bisericii. Hodorogea I.A., activând în calitate de depozitar al produselor chimice din sovhozul „Viața Nouă”, de o perioadă îndelungată este membru al comisiei de revizie a bisericii din Căușeni.

Gângureanu V.P. , care activează în calitate de om de legătură la stația de cale ferată Căinari, și muncitorul de la punctul de primire a pâinii din Căinari, Cojocari D.P., au fost aleși în calitate de membri ai Consiliului bisericesc din Căinari. Fierarul colhozului „Patria”, Vârtosu I.M., este membru al Consiliului celor douăzeci. Para I.E. care anterior a activat în colhozul în cinstea lui „Ceapaev”, în calitate de combainer, în prezent este președintele Consiliului bisericesc al bisericii din Taraclia.

Perju Z.I., activând în calitate de ajutor de contabil la „Drapelul comunismului”, iar în prezent activează în calitate de șef al magazinului sătesc, este membru al Consiliului bisericesc al celor douăzeci, membru al căreia a fost și vânzătorul de la magazinul din s. Opaci, tov. Doga D.A., care, în consecință, a scris o cerere cu următorul conținut: „Vă rog să nu mă considerați membru al Consiliului celor douăzeci din parohia Opaci, întrucât eu, ținând cont de viziunile mele ideologice, mă depărtez pentru totdeauna de reminiscențele vechi religioase.”

Mai mulți pensionari, apicultori de prin colhozuri, lemnari etc. sunt categorii de muncitori care sunt susținători activi ai bisericii.

Un rol esențial la consolidarea bazei materiale a susținătorilor bisericii este faptul că aceștia stabilesc un salariu destul de mare pentru preoți și cântăreți, care în mediu constituie de la 150 la 200 de ruble pentru primii și de la 70 și până la 100 ruble pentru cântăreți.

Analizând situația religiozității și a respectării legislației pentru culte în raion, este necesar să fie întreprinse următoarele acțiuni:

  1. Să fie intensificată propaganda antireligioasă, în primul rând, între credincioși;
  2. Să fie luate măsuri pentru a fi introduse cât mai multe ritualuri civile.
  3. În permanent să fie efectuat controlul asupra activității clerului și a uniunilor religioase, să fie studiate și analizate materialele ce duc evidența modului de petrecere a ritualurilor religioase, a veniturilor bisericii, a cauzelor ce-i provoacă pe unii cetățeni să apeleze la serviciile bisericii și clerului.
  4. Să  fie stopate toate tentativele susținătorilor bisericii să se îndeletnicească cu activitatea de caritate interzisă de legislație, precum și cu activități speculative.
  5. Pe calea consolidării activității în școli, în rândul copiilor, cât și a părinților, să nu se admită influența religioasă asupra copiilor și a adolescenților.
  6. Să se urmărească ca să nu se admită botezarea fără acordul ambilor părinți și fără înregistrarea nou- născuților la Oficiile de stare civilă, să nu se admită săvârșirea ritualurilor religioase în casele credincioșilor.
  7. Să fie luate măsuri pentru valorificarea clădirilor bisericilor nefuncționale fie în scopuri  gospodărești, fie pentru nevoi ale culturii.

Toate subiectele ce sunt în strânsă legătură cu biserica să fie soluționate în limitele legislației sovietice pentru culte.

Anexă la nota informativă unele date statistice pe 3 file.

Nota informativă a fost întocmită de președintele Comisiei de control al respectării legislației pentru culte. N.Vlasov.

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.121, f. 12-23v. Original.

Nr. inv. 7165-29 (scoaterea clopotelor bisericii din Baraboi).

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu