REACȚII ALE STRUCTURILOR DE PARTID ÎMPOTRIVA PREOȚILOR ȘI A BISERICII

1961. – Organizațiile de partid, comsomol, sindicale din s. Jora de Jos, r-nul Orhei, se adresează Împuternicitului pentru afacerile BORu ca să nu mai fie trimis în locul preotului decedat din acel sat un alt preot. Astfel, biserica, din cauza inactivității, va putea fi închisă. Necesitatea închiderii lăcașului de cult se explică prin faptul că ea se află în mijlocul corpului de clădiri unde este amplasată școala din s. Jora de Jos, prin urmare, reprezintă un adevărat pericol de dezinformare pentru generația tânără.

Către Împuternicitul pe lângă Consiliul de Miniștri al RSSM pentru afacerile Bisericii Ortodoxe Ruse, tov.-lui Oleinik.

Copie: Președintelui Consiliului raional de deputați ai oamenilor muncii din Orhei, tov.-lui V.P. Oleinik.

Organizația de partid și de comsomol, cârmuirea colhozului Kotovsk, Comitetul executiv al Consiliului sătesc de deputați Jora de Jos, r-nul Orhei, RSSM, organizațiile sindicale (școala, spitalul) care se află pe teritoriul Sovietului sătesc Jora de Jos și o parte din colectivul celor douăzeci de însărcinați cu administrarea bisericii din Jora de Jos solicită Consiliului de Miniștri al RSSM să acorde ajutor practic pentru dizolvarea colectivului activ al celor douăzeci ai bisericii, în vederea închiderii bisericii ce funcționează în satul Jora de Jos, r-nul Orhei, RSSM, prin neacceptarea de către Dumneavoastră ca să fie numit, în locul decedatului popă (preot) ce s-a petrecut la 8/IX-1961, un alt popă, deoarece biserica existentă se află situată în centrul edificiilor școlii din s. Jora de Jos și, prin activitatea sa, încurcă buna desfășurare a muncii educative a școlii și a altor structuri, reprezentând un nucleu înflăcărat de răspândire a dezinformării religioase a tinerei generații. În prezent, noi desfășurăm acțiuni în vederea dizolvării consiliului celor douăzeci, șase dintre membrii acesteia au depus cereri că renunță la biserică.

Secretarul organizației de partid Ia. I. Marian.

Secretarul organizației comsomoliste M. N. Ciorba.

Președintele Cârmuirii colhozului A.S. Grosu.

Președintele Sovietului sătesc M.I. Marian.

Președintele organizației sindicale școlare P.A. Zaharov.

Președintele organizației sindicale a spitalului A.G. Macrici.

Altă mână sus: A intrat nr. 6, 1.I.62.

Cererea a fost satisfăcută, s-a stabilit ...

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.102, f. 17. Original.

1962 ianuarie F.D. – Secretarul organizației comsomoliste Talpă din s. Toxobeni,  r-nul Fălești, îi denunță Ministerului Finanțelor al RSSM pe preotul Lupașcu Grigore și pe cântărețul Iliescu Teodosie că, prin acțiunile lor, încalcă legislația sovietică în domeniul cultelor, oficiind servicii religioase la domiciliul locuitorilor, precum și pe timp de noapte, solicitând ca aceștia să fie impuși la plata impozitelor suplimentare.

Copie.

Ministerului finanțelor al RSS Moldovenească.

Subsemnații, comsomoliștii s. Taxobeni, r-nul Fălești, Vă aducem la cunoștință că în noaptea de pe 27 spre 28 ianuarie 1962, fostul cântăreț din s. Taxobeni l-a adus pe fostul preot Lupașcu Grigorie, pensionat, din s. Izvoare, r-nul Fălești, în vârstă de 40 de ani și a botezat pe timp de noapte, pe la orele 24, în casa lui Rotaru Iremia M. 5 copii: Râșcanu Semion V.; Rotari Iremiă M., Ilalică Vasilie Ilie, și Griniuk Dmitrie N. La aceste botezuri au participat în jur de 35 de cumetri, de la care au colectat în jur de 70 de ruble. După botez, pr. Lupașcu Grigorie i-a rugat pe cumetrii care au participat la botez că, dacă cineva îi va întreba despre acest eveniment, ei să spună că au botezat în s. Petrești, cu nicio ocazie să nu spună că au botezat ei.

Iliescu Feodosie cântărețul a îngropat nu demult un copil, pe Rotaru Dmitrie P., și la 30 ianuarie a.c. a îngropat-o pe mama lui, Dulap Iustinia. Sus-amintitul preot Lupașcu Grigorie din s. Izvoare, ziua doarme, iar la un miez de noapte umblă prin satele din vecinătatea s. Izvoare: Bocșa, Risipeni, Horești, Taxobeni, Gherman, sovhozul Sculeni, Ceropcani, Buciumeni și au început să boteze, să cunune, să sfințească case și să slujească panahide (pomeniri). El petrece toate aceste rituri religioase câțiva ani și în permanență roagă oamenii la care a petrecut ritualurile ca să nu spună că anume el le-a citit slujba! El petrece slujbele noaptea, ca nimeni dintre autorități să nu-l vadă, câștigând în acest fel mii de ruble și nu plătește impozite.

În anul 1960, Lupașcu Grigorie a fost prins noaptea în s. Inteni, de către secretarul organizației comsomoliste Talpă Valerie Vlad, la locul faptei, unde săvârșea ritualul.

În satul Gherman, toate botezurile, cununiile, sfințirile de case și panahidele sunt săvârșite de preotul Lupașcu Grigorie, avându-l drept cântăreț pe Miron Iacov N. În casa acestuia se petrec toate botezurile și cununiile din s. Gherman.

Toate cele declarate corespund adevărului.

Solicităm ca să-l impuneți pe preotul Lupașcu Grigorie din s. Izvoare, pe Iliescu Feodosie, cântăreț din s. Taxobeni, și pe Miron Iacov N. din s. Gherman să plătească impozite, toate aceste persoane sunt din r-nul Fălești.

Ianuarie, anul 1962. Or. Chișinău.

Secretarul organizației comsomoliste Talpă.

Conform cu originalul:

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.121, f. 50. Original.

1962 iunie 16. – Iu. Savenko, procurorul r-nului Fălești, îl informează pe Împuternicitul pentru afacerile BORu cu privire la acțiunile „ilegale” ale preotului Jieru Spiridon S. și ale susținătorilor bisericii din s. Frumușica, r-nul Floreși, care a cununat o persoană minoră, fără ca căsătoria acesteia să fie înregistrată la oficiul stării civile, precum și că oficiază ritualuri nelegale, cum ar fi sfințiri de case și de fântâni, prohoduri cu bătăi de clopot. Pentru acestea solicită să fie luate măsuri.

Procurorul raionului Florești, RSS Moldovenești. Nr. 1289, 16 iunie 1962.

Împuternicitul pentru afacerile Bisericii Ortodoxe Ruse de pe lângă Consiliul de Miniștri al RSSM, tov. Oleinik A. N.

În s. Frumușica, r-nul Florești, RSSM, se află o biserică funcțională, unde, în calitate de preot, activează Jieru Spiridon Silvestrovici.

În luna februarie, anul 1962, la Procuratura r-nului Florești a parvenit informația că susținătorii bisericii din s. Frumușica încalcă legislația – în mod sistemic și activ se implică în activitatea școlii, îi întărâtă pe credincioși împotriva conducerii colhozului „Progres”, sfințesc case, fântâni, bat clopotele etc.

În legătură cu aceasta, în calitatea mea de procuror al raionului, am fost nevoit ca, în luna martie, a anului 1962, în încăperea unde este sediul sovietului sătesc, să adun membrii Consiliului celor douăzeci, Consiliul bisericesc, pe preot și să am cu ei o discuție consistentă, explicându-le în ce constau încălcările regulilor de separație a bisericii de școală și a bisericii de stat, de asemenea, ce limitări le-au fost impuse pe linia Consiliului de Miniștri al RSSM.

Ceea ce a provocat pe susținătorii bisericii să-și tempereze acțiunile pentru un timp, dar după aceasta și-au reluat practica de încălcare gravă a legislației.

În luna mai, în biserica din s. Frumușica, preotul Jieru și diaconul Groza au cununat-o pe minora Groza Veronica Ivanovna, a.n. 1946, la 18 noiembrie (sic!), neindicând intenționat vârsta ei, anul nașterii, deoarece cunoșteau că, la sovietul sătesc, nu-i va înregistra nimeni. De asemenea, și cu alte ocazii deseori nu consemnau în registrul bisericii despre înregistrarea căsătoriilor la sovietul sătesc și oficiază cununia, știind că la sovietul sătesc căsătoria nu va fi înregistrată.

La 12 și 13 iunie 1962, pe timp de zi, cu bătăi de clopot, au organizat o procesiune funerară pe ulițele satului, astfel provocând ca 522 persoane apte de muncă să nu iasă la muncă.

Evidența activității bisericii este efectuată nesatisfăcător. Cu scopul de a micșora impozitul din venituri, nu înregistrează toate serviciile religioase ce le-a oficiat, unele documente justificative sunt sub semnul întrebării.

În temeiul celor expuse mai sus, Vă rog să luați măsuri ca preotul Jieru să fie îndepărtat din funcția ce o deține, după care de către noi vor fi luate măsuri pentru atragerea la răspunderea penală.

Anexă: Materialele verificării pe 17 file.

Procurorul r-nului Fălești Savenko m.p.

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.121, f. 111. Original.

1962 septembrie 14. – Comitetul executiv al Sovietului de deputați ai oamenilor muncii din raionul Orhei decide să propună Împuternicitului pentru afacerile BORu din RSSM ca să fie scoși de la evidență preotul Cotorobai Iacov M. din s. Dâșcova și cântărețul Hanchevici Grigorie I. din s. Susleni, pe motiv că s-ar fi eschivat în mod provocator de la plata impozitului pe venit pentru anii 1961-1962.

Hotărârea nr. 389.

A Comitetului executiv raional al Sovietului de deputați ai oamenilor muncii.

14 septembrie, anul 1962.

        Cu privire la eschivarea demonstrativă de la plata impozitului a slujitorului cultului Hanchevici Grigorie Ivanovici și Cotorobai Iacov Matveevici.

Examinând materialele prezentate de către secția finanțe a r-nului Orhei, s-a constatat că preotul bisericii Dâșcova, din cadrul sovietului sătesc Puțuntei, Cotorobai Iacov Matveevici, în mod demonstrativ se eschivează de la plata impozitului pe venit ce i-a fost calculat (i-a fost calculată suma de 6 063 rub., din care a fost achitată suma de 1024 rub.). De asemenea, constatăm că, în mod sistematic, încalcă ordinea publică în sat.

Cântărețul bisericii din s. Susleni, Hanchevici Grigorie Ivanovici, de asemenea, în mod demonstrativ se eschivează de la plata impozitului pe venit (i-a fost înaintată spre plată suma de 2386 rub., a achitat 730 rub.).

Reieșind din cele expuse, Comitetul executiv al Sovietului de deputați ai oamenilor muncii a decis:

1. A se solicita de la Împuternicitul pentru afacerile Bisericii Ortodoxe Ruse de pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS pentru RSS Moldovenească, să fie scos de la evidență preotul din s. Dâșcova, Cotorobai Iacov Matveevici, precum și cântărețul din s. Susleni, Hanchevici Grigorie Ivanovici.

Președintele Comitetului Executiv al Sovietului raional Orhei, V. Sitari m.p.

Secretarul Comitetului Executiv al Sovietului raional Orhei, M. Chitaev m.p.

L.Ș.

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.121, f. 160. Original.

1962 septembrie 15. – Comitetul executiv al Sovietului de deputați ai oamenilor muncii din raionul Orhei îl informează pe Împuternicitul pentru afacerile BORu că preotul Cotorobai Iacov Matei din s. Dâșcova și cântărețul Hanchevici Grigorie Ioan din s. Susleni, în mod „demonstrativ” nu achită impozitele pe venit, primul acumulând o datorie de 4 091 de rub. 59 kop. pentru anii 1961-1962, cel de-al doilea, pentru aceeași perioadă, a acumulat o datorie de 1259 rub. 19 kop.

RSSM, Comitetul Executiv al Sovietului de deputați ai oamenilor muncii din raionul Orhei, RSS Moldovenești.

Nr.573. 15 septembrie 1962.

Împuternicitului pentru Biserica Ortodoxă Rusă de pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS pentru RSS Moldovenească

Tov. Oleinik A.I.

Preotul de la biserica din s. Dâșcova, Sovietul sătesc Puțuntei, Cotorobai Iacov Matei, în mod sistematic încalcă ordinea publică și se eschivează în mod provocator de la plata impozitului pe venit ce îi este calculat.

De exemplu, în conformitate cu situația de la 15 septembrie 1962, de către sus-numitul nu a fost achitat impozitul pe venit în sumă de 4 091 rub. 95 kop. Inclusiv: urmează să achite pentru anul 1961 data scadenței 15.03.62 – 1 2249 rub. 00 kop. și plata pentru anul curent până la 15.03.1962 – 947 rub. 65 kop.; 15.05.62 – 947 rub. 65 kop. și 15.08.62 – 947 rub. 65 kop.

La toate solicitările Comitetului executiv și ale secții financiare raionale de a se prezenta, se eschivează.

Cântărețul bisericii s. Susleni, Hanchevici Grigorie Ivanovici, de asemenea, în mod demonstrativ se eschivează de la plata impozitului pe venit. Astfel, până la ziua de 15 septembrie curent, are pe seama sa datorii pentru impozitul pe venit în sumă de 1259 rub. 19 kop. constituite în contul neachitărilor pentru anul 1961 – 227 rub. 50 kop. și din contul anului 1962 la termenii de la 15.03.62 – 367 rub. 23 kop., 15.05.62. – 357 rub. 23 kop., și 15.08.62 – 357 rub. 23 kop.

Averea care ar putea fi pusă sub sechestru este tăinuită.

Reieșind din cele sus-menționate, Comitetul executiv al Sovietului raional al deputaților oamenilor muncii, prin hotărârea din 14 septembrie 1962, sub. nr. 389, Vă roagă să scoateți de la evidență sus-amintiții slujitori ai cultelor religioase.

Rezultatul deciziei la care ați ajuns rugăm să ne fie adus la cunoștință.

Anexă: Hotărârea Comitetului executiv.

Președintele Comitetului Executiv al r-nului Orhei V. Sitari m.p.

Pe aceeași filă supra. A intrat sub nr. 223. 19.IX.62. D(osarul) nr. 6.

Pe verso, altă mână notează: Preotul Cotorobai, la 1.X.62, a fost chemat la împuternicit și a fost preîntâmpinat.

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.121, f. 159. Original.

____________

Notă: Este de remarcat că suma la care erau impuse persoanele amintite de a achita, ca impozit pe venit, era destul de consistentă, deoarece în anul 1961, în URSS, fusese efectuată reforma monetară (schimbarea banilor), când rubla sovietică a fost denominalizată, adică consolidată. Salariul unui angajat din domeniul învățământului, de exemplu, varia între 70-125 de ruble. Iar preoții și cântăreții bisericești erau remunerați de Consiliile bisericești cu 100-125 de ruble. Cel mai probabil, calculele acestui impozit se realizau din calcule estimative ale serviciilor religioase ce erau realizate de către slujitorii bisericii, care la ziua de astăzi sunt greu de apreciat, deoarece lipsesc cercetări la această temă.

1962 octombrie 1. – Grigorie Hanchevici, cântăreț la biserica din s. Susleni, r-nul Orhei, solicită Împuternicitului pentru afacerile BORu, ca să fie lăsat să activeze în calitate de cântăreț, că altminteri nu va fi capabil să achite impozitul pe venit la care a fost impus de către Secția financiară a r-nului Orhei.

Împuternicitul Consiliului pentru afacerile Bisericii Ortodoxe Ruse de pe lângă Consiliul de Miniștri al URSS, pentru RSS Moldovenească.

Cântărețul s. Susleni, r-nul Orhei, Hanchevici Grigori Iv.

Lămurire.

Cu privire la solicitarea Secției financiare a r-nului Orhei cu privire la scoaterea mea de la evidență pe motivul neachitării impozitului pe venit, dau prezenta explicație:

În anul 1961, am fost impus de aceeași Secție financiară la plata a 500 ruble în bani noi. În anul 1962, am fost impus să plătesc suplimentar 3 200 rub., din care am achitat până astăzi 800 rub. Întrucât nu aveam nimic în rezervă și nu aveam de unde să împrumut, astfel nu am fost în stare să-mi închei socotelile cu statul. În familia mea am 6 copii, pe care urmează să-i hrănesc și să-i întrețin la școală.

Până la sfârșitul anului 1962, eu cred că voi încheia socotelile cu statul, dar dacă nu voi munci în calitate de cântăreț, atunci aceste 2000 de rub. pe care urmează să le achit, nu le voi putea plăti toată viața mea.

Rog să fie luată în considerare situația dificilă în care mă aflu.

Hanchevici Grigorie m.p.

1 octombrie 1962.

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.121, f. 161, 161v. Original.

1963 martie 21. – Sovietul sătesc al s. Colbasna, r-nul Râbnița, se adresează Împuternicitului pentru afacerile BORu și solicită lămuriri în legătură cu un șir de chestiuni ateiste, referitoare la dreptul preotului care locuiește în satul lor, dar de fapt este paroh într-o altă localitate, să oficieze servicii religioase, întrucât în localitatea dată lipsește biserică. De asemenea, cere anumite sfaturi cu privire la cum ar fi posibil să fie lichidat comitetul bisericesc din localitate, care reprezintă un lucru depășit în timp. Pe marginea primei chestiuni, Împuternicitul solicită informații ce ar conține dovezi despre acțiunile preotului paroh din s. Vărăncău în s. Colbasna. Dacă informațiile acestea se vor confirma, vor fi întreprinse măsuri.

Sovietul sătesc al satului Colbasnoie, r-nul Râbnița.

21 martie 1963.

Președintelui Comitetului Bisericii Ortodoxe de pe lângă Consiliul de Miniștri al RSS Moldova.

Sovietul sătesc al oamenilor muncii Colbasna, r-nul Râbnița, RSS Moldovenească, vă roagă să ne consultați cum să acționăm în vederea soluționării unor subiecte de natură ateistă, pentru a nu comite cumva vreo eroare.

În primul rând, nu departe de satul Colbasnoe se află satul Vărăncău, unde deocamdată mai funcționează biserica. Popa (preotul) care lucrează la această biserică este locuitor al satului Colbasnoe.

Are oare el dreptul legal să desfășoare servicii religioase în satul Colbasnoe (botezuri, cununii, sfințiri de case, prohoduri și altele...) și în ce mod poate fi limitat acesta în acest plan?

În al doilea rând, la noi în Colbasnoe, biserică nu este, dar până în prezent funcționează Consiliul bisericesc. Nu ar fi oare posibil să fie dizolvat, ca un lucru depășit și lipsit de sens, în prezent, în Colbasnoe? Dacă acest lucru este imposibil, atunci poate ar fi bine să fie limitat în drepturi, apoi lichidat?

Cu respect față de Dumneavoastră,

Președintele Sovietului sătesc Colbasnoe, Dobrovolski C.I.

21 martie 1962.

Altă mână: 24 III 62. S-a comunicat telefonic președintelui sovietului raional tov. Gaiman. Mi-a promis să discute cu președintele s/s Colbasnoe și, dacă se va constata că sunt date despre faptul că popa oficiază botezuri în mod oficial, să ni se aducă la cunoștință pentru a lua măsuri față de preotul bisericii s. Vărăncău. ... (semnătură ilizibilă; probabil, Instructorul de pe lângă Împuternicitul BORu)

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.102, f. 25, 25v. Original.

Selecția, descifrarea și traducerea textelor: Teodor Candu, dr., conf. univ., MNEIN.

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu