SEMINAR ȘTIINȚIFIC „CARTOGRAFIEREA ON-LINE A DIASPOREI: NOI METODE ȘI REZULTATE”

12 noiembrie 2021, ora 18:30 (ora Moldovei, GMT +2)

On-line Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/8116814649

Vă invităm la un seminar științific în care vor fi prezentate rezultatele unui proiect inovativ privind cartografierea diasporei legate de Republica Moldova coordonat de Dr. Dorin Lozovanu.

Vor fi reflectate mai multe aspecte ale definirii și cartografierii diverselor categorii ale diasporei, cum ar fi:

Diaspora istorică: populația legată de Moldova prin afinități de ordin istoric, etnic, teritorial, dar care practic nu reprezintă comunități emigrate, cum ar fi cazul celor din regiunile Odesa și Cernăuți ale Ucrainei actuale.

Diaspora etnică: cei care se identifică drept moldoveni, fiind originari în mare parte din teritoriile Moldovei, stabiliți în diverse perioade în alte state și regiuni, indiferent de câte generații au trecut și ce cetățenie posedă în prezent, cum ar fi cazul multor comunități din actuala Federație Rusă, Kazahstan, dar și state europene, din America etc.

Diaspora geografică: populație legată cu afinități de origine din spațiul Moldovei / Basarabiei, având o identitate geografică legată de acest spațiu, cum ar fi reprezentanții diverselor altor etnii originare din Moldova.

Diaspora politică: în sensul de apartenență prin cetățenie la statul Republica Moldova, în general cei emigrați recent, după 1991, care constituie comunități compacte sau dispersate și care sunt implicați în scrutinul electoral, în legăturile de ordin socio-economic, indiferent dacă sunt emigranți definitivi sau temporar.

Cartografierea relațiilor și misiunilor diplomatice, a organizațiilor și rețelelor sociale, aspectele de interacțiune și promovare a comunităților din diasporă etc. vor fi de asemenea abordate.

Crearea unei platforme on-line care să reflecte cartografierea diasporei, constituirea unei baze de date, prezentarea hărților, publicațiilor, studiilor, datelor statistice, detaliilor despre diversele grupuri ale diasporei poate fi reflectată prin expozițiile cartografice la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală la Chișinău, prin cele on-line și platforma www.diasporamoldova.org.md

Participarea este liberă, sugestiile, comentariile și întrebările sunt binevenite din partea membrilor diasporei, cercetătorilor, reprezentanții diverselor instituții de stat și non-guvernamentale și publicului interesat.

Organizațiile și comunitățile din diasporă, ONG, instituțiile de cercetare, educaționale, culturale etc. sunt invitate să promoveze și informeze despre activitățile care le desfășoară pe această platformă on-line.

Coordonator: Dr. Dorin Lozovanu

[email protected]

Seminarul este realizat în cadrul Subprogramului proiecte inovative ale diasporei care este parte a Programului Diaspora Engagement Hub, implementat de Cancelaria de Stat prin intermediul Biroului Relații cu Diaspora din proiectul „Consolidarea cadrului instituțional al Republicii Moldova în domeniul migrației și dezvoltării”, faza a II-a, finanțat de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC)

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu