Zilele Europene ale Patrimoniului, cu genericul Patrimoniul durabil (13-25 septembrie 2022), în cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie

Ținând cont de programul divers al Zilelor Europene ale Patrimoniului, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală dă start evenimentelor, începând cu data de 13 septembrie a.c. prin redeschiderea Sălii nr. 2 „NATURA”, după lucrări de reparații și renovare. Reparația sălii a fost posibilă după darea în exploatare a acoperișului muzeului, care protejează întregul spațiu muzeal de ploi. Astfel sala a fost salvată de igrasie, a fost vopsit tavanul, pereții și reinstalat un nou sistem de iluminare. În același context au fost curățite suporturile expoziționale, iar exponatele supuse restaurării taxidermice. Totodată, au fost renovate și scoase în evidență piesele de teracotă din anii 1904-1905. 

Patrimoniul natural al Republicii Moldova, reprezentat în Sala nr. 2 în patru compartimente: Înălțimile Nistrului, Codrii, Bălțile și Stepa, necesită o deosebită protecție și o atitudine mai grijulie atât din partea autorităților centrale și locale, cât și a fiecărui cetățean în parte. Defrișarea zonelor împădurite, poluarea apelor și a solului, creează pericolul dispariției speciilor florei și faunei. Atât muzeele, universitățile, cât și alte instituții responsabile de ecologie și turism reprezintă un garant al educației pentru patrimoniu și își propun drept scop nu doar protejarea, dar și reeducarea  populației în spiritul protejării naturii, transmiterea lui generațiilor viitoare, drept cel mai necesar și durabil patrimoniu.

La eveniment au fost prezenți reprezentanți ai Ministerului, ai instituțiilor de învățământ și de cercetare a științelor naturii. Deschiderea a început la ora 15:00, cu un program artistic prezentat de tineri interpreți ai Centrului Educației Estetice „Lăstărel”.

Zilele Europene ale Patrimoniului în 2022 prezintă numeroase oportunități pentru organizatorii de evenimente și vizitatorii să reflecteze asupra modului în care ne putem identifica și proteja patrimoniul natural și cultural, moștenire care trebui să fie accesibilă tuturor. În acest context Sala nr. 2 „NATURA” a devenit accesibilă datorită proiectului „Acces egal, bazat pe drepturile omului, al persoanelor cu dizabilități de vedere și auz la patrimoniul muzeal”, implementat de Alianța INFONET, în parteneriat cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, Asociația Surzilor din Republica Moldova, RADIOVISION și Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în cadrul Programului de proiecte culturale desfășurate de organizațiile necomerciale 2020.

Zilele Europene ale Patrimoniului reprezintă o inițiativă a Consiliului Europei începând cu anul 1985, prima ediție desfășurându-se în Franța. Din 1999 și Uniunea Europeană s-a implicat în celebrarea acestora, iar sloganul permanent a devenit Europa, un patrimoniu comun. Din anul 2002 și Republica Moldova marchează Zilele Europene ale Patrimoniului, oferind participanților ocazia să descopere varietatea și frumusețea patrimoniului cultural și natural puțin cunoscut publicului larg. În anul 2022, Consiliul Europei a ales tema Patrimoniul durabil (Sustainable heritage). În acest context Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală oferă publicului mai multe activități, precum: 17 septembrie: Festivalul Legendelor – program artistic, Târgul Meșterilor Populari din raionul Rezina, ghidaj în locurile legendare de la Complexul Muzeal „Țîpova-Saharna”, Rezina (evenimentul se va desfășura în cadrul Complexului Muzeal „Țîpova-Saharna”, r. Rezina, la Mănăstirea Rupestră și în curtea pensiunii MUZE); 23 septembrie: Conferința științifică Istorie, etnografie și spiritualitate în viziunea personalităților basarabene din a doua jum. a sec. al XIX-lea – prima jum. a sec. al XX-lea. In memoriam academician Iustin Frățiman (evenimentul se va desfășura în sala de conferințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală); 24-25 septembrie: Târgul Meșterilor Populari și program muzical (evenimentul se va desfășura curtea MuzeuluiNațional de Etnografie și Istorie Naturală); 28 septembrie: Expoziție de fotografii – procesul de restaurare și consolidare a vitraliului vertical din sala Casa Mare (evenimentul se va desfășura în Sala 16 a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală).

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu nr. 82

No Comments Yet.

Leave a reply