Organigrama

LISTA DE TELEFOANE:

Nr. d/oFuncțiaNumele PrenumeleNr. de telefon
1. Director general VICOL Petru 022 23 88 48
2. Secretar științific BUZILĂ Varvara 022 24 54 09
3. Director prim-adjunct CANDU Teodor 022 23 88 45
4. Secretar științific PROHIN Andrei 022 23 88 45
5. Director adjunct Proiecte Culturale și Educative COJOCARI Elena 022 23 88 49
6. Cancelaria MACARI Mariana 022 24 40 02
7. Serviciul Financiar-contabil MUSTEATA Valentina 022 24 00 63
8. Șef Secție Administrativă și Achiziții CRUDU Iurie 022 23 88 41
9. Șef Redactare și Publicare CIOBANU Constantin 022 23 88 12
10. Șef Secție Informatică Muzeistică și Arhiva Digitală HADJIRADEV Adriana 022 23 79 97
11. Șef Biblioteca și Arhiva Științifică SÎRGHI Nadejda 022 23 88 46
12. Șef Secție Etnografie ONICĂ Dorina 022 23 88 49
13. Șef Secție Științele Naturii PANĂ Sergiu 022 22 74 60
14. Șef Secție Patrimoniu, Evidență și Completare BOGATU Lina 022 24 47 84
15. Șef Secție Conservare și Restaurare PRUSSAKOV Igor 022 23 88 41
16. Șef Secție Taxidermie NOCHIFOROV Vladimir
17. Șef Secție Documentare Audiovizuală ONOFRIESCU Victor
18. Șef Secție Comunicare și Relații cu Publicul GUMENE Elena 022 24 00 56
19. Șef Secție Expoziții și Proiecte Culturale ONOFRIESCU Valentina 022 23 88 68
20. Șef Secție Grădina Botanică și Vivarium COJUHARI Tamara 022 22 74 60
21. Serviciul Resurse Umane LEAHOMSCHI Valentina 022 23 88 12
22. Șef Secție Deservire Tehnică și Transport CHICU Serghei 022 23 88 42
Filiale
23. „Muzeul Satului” BRIHUNEȚ Manole022 24 05 55
25. „Conacul Balioz” s. Ivancea, Orhei
24. „Vila cu parc Mândâc”, Drochia
25. „Saharna-Țâpova”, Rezina CEMÂRTAN Romeo