Organigrama

LISTA DE TELEFOANE:

Nr. d/oFunțiaNumele PrenumeleNr. de telefon
1. Director general VICOL Petru 022 23 88 48
2. Secretar științific BUZILĂ Varvara 022 24 54 09
3. Director prim-adjunct CANDU Teodor 022 23 88 45
4. Director adjunct Programe Culturale și Educative PROHIN Andrei 022 23 88 45
5. Director adjunct Programe Culturale și Educative COJOCARI Elena 022 23 88 49
6. Cancelaria ANDRONIC Irina 022 24 40 02
7. Serviciul Financiar-contabil MUSTEATA Valentina 022 24 00 63
8. Șef Secție Administrativă CRUDU Iurie 022 23 88 41
9. Șef Redacția Științifică CIOBANU Constantin 022 23 88 12
10. Șef Secție Informatică Muzeistică HADJIRADEV Adriana 022 23 79 97
11. Șef Biblioteca și Arhiva Științifică SÎRGHI Nadejda 022 23 88 46
12. Șef Secție Etnografie ONICĂ Dorina 022 23 88 49
13. Șef Secție Științele Naturii PANĂ Sergiu 022 22 74 60
14. Șef Secție Patrimoniu BOGATU Lina 022 24 47 84
15. Șef Atelier Conservare-Restaurare PRUSSAKOV Igor 022 23 88 41
16. Șef Atelier Restaurare Textile CIOBANU Diana
17. Șef Secție Taxidermie NOCHIFOROV Vladimir
18. Șef Secție Documentare Foto și Video ONOFRIESCU Victor
19. Șef Secție Relații cu Publicul GUMENE Elena 022 24 00 56
20. Șef Secție Expoziții și Activități Culturale ONOFRIESCU Valentina 022 23 88 68
21. Șef Secție Grădina Botanică și Vivarium COJUHARI Tamara 022 22 74 60
22. Serviciul Resurse Umane LEAHOMSCHI Valentina 022 23 88 12
23. Șef Secție Exploatare Utilaj și Transport CHICU Serghei 022 23 88 42
Filiale
24. Muzeul Satului BRIHUNEȚ Manole022 24 05 55
25. „Conacul Balioz” s. Ivancea, Orhei
26. „Vila cu parc Mândâc”, Drochia
27. „Saharna-Țâpova”, Rezina CEMÂRTAN Romeo