Proiecte

Proiecte

În calitate de organizație acreditată din domeniul cercetării și inovării, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a participat, pe parcursul anilor, în diferite proiecte științifice. Actualmente, angajații secțiilor Etnografie și Științele Naturii sunt antrenați în implementarea proiectului „Patrimoniul etnografic și natural al Republicii Moldova – salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii sociale”, finanțat de Guvernul Republicii Moldova în cadrul concursului „Program de Stat (2020-2023)”. Proiectul menționat are drept scop valorificarea științifică a patrimoniului etnografic și natural, păstrat în colecțiile Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, precum și pe teritoriul republicii, în contextul realităților contemporane ale culturii și mediului natural din Republica Moldova.

În cadrul proiectului vor fi puse în valoare colecții de patrimoniu și domenii științifice insuficient cercetate sau care necesită aprofundarea investigațiilor existente (particularitățile locale ale costumului popular românesc și al etniilor conlocuitoare din republică, diversitatea expresiilor și funcțiilor spațiilor sacre din satul tradițional, colecțiile muzeale ce reflectă speciile florei și faunei din Basarabia la sf. sec. XIX – înc. sec. XX, o parte dintre care au dispărut ori sunt pe cale de dispariție etc.).

Între finalitățile majore ale proiectului se numără obținerea noilor cunoștințe de specialitate, elaborarea și implementarea soluțiilor practice pentru o serie de provocări cu care se confruntă societatea noastră – inventarierea și salvgardarea diversității patrimoniului național, realizarea coeziunii civice, armonizarea relațiilor interetnice, stimularea dezvoltării locale, ameliorarea crizei ecologice etc. Prin direcțiile tematice, abordările și metodele de studiu, cercetarea își propune sincronizarea cu principalele tendințe contemporane în domeniu, pe plan național și internațional, facilitând astfel integrarea comunității științifice din Republica Moldova în spațiul științific și cultural european. În cadrul proiectului vor fi elaborate și promovate dosare ale elementelor de patrimoniu național, pentru înscriere în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității, precum și în Lista tentativă a Patrimoniului Mondial UNESCO.

Rezultatele obținute în cadrul proiectului vor fi diseminate prin intermediul publicațiilor științifice (articole, reviste, ghiduri, cataloage, albume, monografii), a conferințelor științifice, expozițiilor muzeale și atelierelor de creație.

         Un alt proiect științific, realizat în prezent de MNEIN, se intitulează „Expertiza diasporei pentru promovarea turismului cultural” (2021-2022), finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul programului „European Union Global Diaspora Facility”. Scopul proiectului vizează crearea unei rute turistice moderne la Rezervația Țîpova-Saharna, filiala MNEIN. Proiectul este implementat în parteneriat cu reprezentanți ai diasporei științifice din Suedia.