Structura

LISTA DE TELEFOANE:

Nr. d/oFuncțiaNumele PrenumeleNr. de telefon
1. Director general VICOL Petru 022 23 88 48
2. Director prim-adjunct CANDU Teodor 022 23 88 45
3. Director adjunct Proiecte Culturale și Educative COJOCARI Elena 022 23 88 49
4. Secretar științific PROHIN Andrei 022 24 54 09
5. Șefă Secție Etnografie Buzilă Varvara 022 24 54 09
6. Șef Secție Științele Naturii PANĂ Sergiu 022 22 74 60
7. Șefă Secție Expoziții și Proiecte Culturale ONOFRIESCU Valentina 022 23 88 68
8. Șefă Secție Comunicare și Relații cu Publicul GUMENE Elena 022 24 00 56
9. Șefă Secție Patrimoniu, Evidență și Completare BADIUC Irina 022 24 47 84
10. Șef Secție Conservare și Restaurare TEMCIUC Ion 022 23 88 41
11. Șefă Secție Informatică Muzeistică și Arhiva Digitală HADJIRADEV Adriana 022 23 79 97
12. Șefă Biblioteca și Arhiva Științifică SÎRGHI Nadejda 022 23 88 46
13. Șef Secție Redactare și Publicare CIOBANU Constantin 022 23 88 12
14. Șef Secție Grădina Botanică și Vivarium CODREANU Liviu 022 22 74 60
15. Serviciul Resurse Umane GUMENÎI Diana 022 23 88 12
16. Cancelaria MACARI Mariana 022 24 40 02
17. Serviciul Financiar-contabil MUSTEAȚĂ Valentina 022 24 00 63
18. Șefă Secție Administrativă și Achiziții STAVILĂ Veronica 022 23 88 41
19. Șef Secție Deservire Tehnică și Transport CHICU Serghei 022 23 88 42
Filiale
20. „Muzeul Satului” VORNICOV Sergiu022 24 05 55
21. „Conacul Balioz” s. Ivancea, OrheiPOTOROACĂ Mihail
22. „Vila cu parc Mândâc”, DrochiaGRÂU Teodor
23. Complexul Muzeal „Țîpova-Saharna”, Rezina IFTODI Ludmila