Expoziția permanentă

Are genericul „Natura. Omul. Cultura” şi a fost realizată în anii 1988-1994, după concepţia elaborată de grupul de muzeografi, condus de Mihai Ursu şi a proiectului de design, elaborat de Lev Burman. Are o suprafaţă de 2000 m2

Este o expoziţie interdisciplinară care reflectă problema globală a interacţiunii dintre Om şi Natură în baza experienţei locale. Pornind de la ideea că Natura este mediu ambiant al oricărei comunităţi umane, iar cultura este o reflectare a experienţei de acomodare a omului la mediul natural, expoziţia demonstrează evoluţia valorificării resurselor naturale şi dezvoltarea culturii comunităţilor umane, care au populat spaţiul Pruto-Nistrean în diferite perioade istorice, denotă sinteza creatoare Om-Natură, transformarea Naturii, pe măsura cunoaşterii ei, calea dificilă a dezvoltării cunoaşterii, de la sacralizarea forţelor Naturii, până la dominarea lor consumatorică de către om.

Expoziţia ilustrează, deasemenea, problemele dezvoltării etnosului şi a culturii tradiţionale în toată diversitatea ei, punându-se accentul pe a două Natură – cultură – creată de om. Demonstrând armonia Om-Natură, care este ilustrată prin capodopere ale artei populare ce reflectă frumuseţea mediului ambiant, paralel este propusă reprezentarea mostrelor reprobabile, rezultate ale atitudinii iresponsabile faţă de Natura înconjurătoare, care a dus la distrugerea echilibrului ei. Elucidând conflictele dintre Om şi Natură, expoziţia propune câteva direcţii ale asanării lor în baza experienţelor avansate de utilizare economică şi raţională a resurselor naturale, sunt specificate, deasemenea, şi tendinţele de optimizare a valorilor societăţii.

 • Deinotherium Giganteum

  Deinotherium Giganteum

  Printr-o modalitate originală aici este expusă una dintre cele mai valoroase piese din muzeu - scheletul complet al unui exemplar…

  Citește mai mult

 • Optimizarea Naturii și Culturii

  Optimizarea Naturii și Culturii

  Dupa elucidarea proceselor desfăşurate în spaţiul nostru până la apariţia conflictelor dezastruoase dintre om şi natură, în ultima sală a…

  Citește mai mult

 • Sala de inițiere

  Sala de inițiere

  Expoziţia începe în sala de iniţiere - o prefaţă a istoriei muzeului, prin prezentarea fondatorilor lui şi a colecţiilor. Se…

  Citește mai mult

 • Landșafturile Naturale ale Moldovei

  Landșafturile Naturale ale Moldovei

  În această sală este prezentată diversitatea, bogăţia şi frumuseţea naturii, în sânul căreia a trăit poporul nostru şi a creat…

  Citește mai mult

 • Solurile și Agrolandșafturile Moldovei

  Solurile și Agrolandșafturile Moldovei

  Din cele mai vechi timpuri, omul a schimbat natura pe măsura cunoaşterii ei. Valorificând mediul natural, el a creat o…

  Citește mai mult

 • Memorialul Naturii

  Memorialul Naturii

  Expoziţia sălii poartă genericul „Memorialul Naturii" şi are scopul de a demonstra urmările nefaste ale consumării nechibzuite a bunurilor naturii…

  Citește mai mult

 • Biosfera

  Biosfera

  Este unica sală a muzeului care nu are alte exponate decât o pictură murală amplasată în perimetrul ei (autorul concepţiei…

  Citește mai mult

 • Era Paleozoică

  Era Paleozoică

  Expoziţia ilustrează în limbajul complex al fosilelor, picturilor, schemelor, diagramelor, hărţilor cele mai vechi etape din istoria geologică a pământului:…

  Citește mai mult

 • Era Mezozoică

  Era Mezozoică

  Este consacrată erei mezozoice, care a început cu 235 mii. de ani în urmă şi a durat 169 mii. de…

  Citește mai mult

 • Era Cainozoică

  Era Cainozoică

  Expoziţia sălii oglindeşte era cainozoică sau era vieţii noi, care a început cu 66 mii. de ani în urmă şl…

  Citește mai mult

 • Perioada Antropogenă

  Perioada Antropogenă

  Acest compartiment al expoziţiei reprezintă perioada antropogenă, adică a apariţiei omului, a plantelor şi animalelor contemporane, sugerând începutul interacţiunii omului…

  Citește mai mult

 • Culturile Arheologice din Arealul Pruto-Nistrean

  Culturile Arheologice din Arealul Pruto-

  Prezentarea unor mostre ale formelor iniţiale de coabitare a omului în mediul natural continuă în compartimentul „La izvoarele culturii". În…

  Citește mai mult