Expoziția permanentă

Are genericul „Natura. Omul. Cultura” şi a fost realizată în anii 1988-1994, după concepţia elaborată de grupul de muzeografi, condus de Mihai Ursu şi a proiectului de design, elaborat de Lev Burman. Are o suprafaţă de 2000 m2

Este o expoziţie interdisciplinară care reflectă problema globală a interacţiunii dintre Om şi Natură în baza experienţei locale. Pornind de la ideea că Natura este mediu ambiant al oricărei comunităţi umane, iar cultura este o reflectare a experienţei de acomodare a omului la mediul natural, expoziţia demonstrează evoluţia valorificării resurselor naturale şi dezvoltarea culturii comunităţilor umane, care au populat spaţiul Pruto-Nistrean în diferite perioade istorice, denotă sinteza creatoare Om-Natură, transformarea Naturii, pe măsura cunoaşterii ei, calea dificilă a dezvoltării cunoaşterii, de la sacralizarea forţelor Naturii, până la dominarea lor consumatorică de către om.

Expoziţia ilustrează, deasemenea, problemele dezvoltării etnosului şi a culturii tradiţionale în toată diversitatea ei, punându-se accentul pe a două Natură – cultură – creată de om. Demonstrând armonia Om-Natură, care este ilustrată prin capodopere ale artei populare ce reflectă frumuseţea mediului ambiant, paralel este propusă reprezentarea mostrelor reprobabile, rezultate ale atitudinii iresponsabile faţă de Natura înconjurătoare, care a dus la distrugerea echilibrului ei. Elucidând conflictele dintre Om şi Natură, expoziţia propune câteva direcţii ale asanării lor în baza experienţelor avansate de utilizare economică şi raţională a resurselor naturale, sunt specificate, deasemenea, şi tendinţele de optimizare a valorilor societăţii.

 • Formarea și Dezvoltarea Culturii în Spațiul Basarabean

  Formarea și Dezvoltarea Culturii în Spaț

  Expoziţia acestui mare compartiment al Muzeului vizează aspectele dezvoltării poporului şi a culturii tradiţionale în contextul relaţiilor om-natură, demonstrate pe…

  Citește mai mult

 • Casa Mare

  Casa Mare

  Urcând la parter pe scara spiralică, vizitatorul totalizează imaginar experienţa multiseculară de convieţuire a omului cu natura, când tendinţa de…

  Citește mai mult

 • Ecologia Naturii și Culturii

  Ecologia Naturii și Culturii

  Expoziţia amenajată în această sală reprezintă o demonstraţie documentară a distrugerii echilibrului în natură şi consecinţele acestui proces. Din cauza…

  Citește mai mult