Ecologia Naturii și Culturii

Expoziţia amenajată în această sală reprezintă o demonstraţie documentară a distrugerii echilibrului în natură şi consecinţele acestui proces. Din cauza urbanizării şi industrializării societăţii, omul îşi schimbă atitudinea faţă de mediul natural, îşi cultivă tendinţa de a acapara dela natură cât mai multe spaţii şi resurse, fără a ţine cont de legităţile şi necesităţile ei. Înlocuind ecosistemele naturale cu cele antropogene, omul utilizează din abundenţă tehnica şi produsele chimice (pesticidele), care duc la poluarea fără precedent a mediului. Fotografiile şi mostrele expuse în această sală reflectă situaţia ecologică deplorabilă din Republica Moldova, unde din cauza degradării solurilor, poluării bazinelor acvatice şi a aerului, dispar tot mai multe specii de insecte, plante, păsări şi mamifere, se dezvoltă anomalii în lumea animală, se agravează starea sănătăţii oamenilor.

O lucrare grafică (autor VI. Penighin) demonstrează pericolul distrugerii vieţii pe pământ ca o consecinţă a atitudinii nechibzuite faţă de natură şi are ca scop să trezească fiecărui vizitator sentimentul alarmant pentru situaţia creată, implicarea în acţiuni de redresare a crizei. Procesele nefaste care au loc în mediul natural reprezintă efectul direct al schimbărilor produse întâi de toate în domeniul spiritual. Astfel, criza ecologică se află într-o dependenţă directă cu cea spirituală. Mostre de creaţie populară degradată, fotografiile monumentelor culturii tradiţionale, ale bisericilor, mănăstirilor şi cimitirelor distruse denotă gravitatea impactului crizei spirituale şi consecinţele fatale care pot avea loc în viitorul apropiat. Acest laitmotiv persistă şi în lucrarea grafică a pictorului VI. Penighin. Sculptura „Pomul Vieţii" care se vede din prima sală reînvie sentimentul responsabilităţii pentru asigurarea continuităţii vieţii.

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu