Publicații

A. CIOBANU, C.Gh. CIOBANU. Istoricul cartofiliei basarabene, vol. 2, partea 1 (1918-1940). Chișinău: Editura Cartdidact, 2021. ISBN 978-9975-3469-5-5.

Monografia Colicăuți. Pagini de istorie localăAutori: Maria JUMIGA-GODOROZEA, Constantin Gh. CIOBANU. Chișinău: Editura Lexon-Prim, 2021.

Monografia Colicăuți. Pagini de istorie locală reflectă istoria unui sat din preajma Bricenilor. Pornind de la izvoare de arhivă, dar și de la relatările unor contemporani, autorii au refăcut episoade din istoria satului, care au avut loc în diferite perioade istorice, aducându-le în atenția cititorului. Cu o mare responsabilitate și ardoare autorii au colectat fapte și date reale pe care le-au fixat în carte, demonstrând un deosebit interes pentru soarta oamenilor din vremuri mai vechi, străduindu-se să nu rămână nimeni și nimic în umbră..

Scoarța de Căușeni – tezaur de culoare și simbol. Calendar ilustrat. Autoarea textelor: V. BUZILĂ. Chișinău: Editura Lexon-Prim, 2021.

Dragi iubitori ai artei populare, la începutul unui nou an, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală Vi-a pregătit o surpriză: Calendarul ilustrat „Scoarța de Căușeni – tezaur de culoare și simbol” pentru anul 2021 (în română și engleză). În paginile lui se regăsesc scoarțe prezentate la expoziția omonimă, vernisată un an în urmă, în cadrul Târgului Național al Covorului, ediția a 6-a. Cititorii au posibilitatea să descopere universul fascinant al scoarței de Căușeni (tehnici, motive ornamentale, simboluri străvechi) prin intermediul pieselor din colecțiile Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Autoarea textului introductiv și descrierilor covoarelor este dr., conf. univ. Varvara Buzilă, cercetător științific coordonator. Doritorii îl pot procura în magazinul de la intrarea în Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Etnografie muzeală. Coordonator științific: V. BUZILĂ. Chișinău: Tipografia Lexon-Prim, 2020. 272 p. ISBN 978-9975-3483-9-3.

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN) a editat recent culegerea de studii „Etnografie muzeală” (Chișinău: Editura Lexon-Prim, 2020). Coordonatorul științific este Varvara Buzilă, dr., conf. univ., iar între autori se numără mai mulți angajați ai muzeului nostru. Pornind de la experiența MNEIN, sunt abordate variate aspecte ale activității unui muzeu de etnografie: managementul instituției, cercetarea științifică, evidența colecțiilor muzeale, descrierea de specialitate a bunurilor culturale, recomandări de conservare și protejare a diferitor categorii de piese (fotografie, hârtie, lemn), organizarea expozițiilor și altor evenimente culturale, activități de pedagogie muzeală, rolul muzeului în educarea patriotismului cultural, deontologia ghidului, securitatea în muzee etc. Volumul are un caracter metodic, fiind adresat muzeografilor și tuturor specialiștilor preocupați de protejarea și valorificarea complexă a patrimoniului cultural.

    C.Gh. CIOBANU, M. GODOROZEA. Retrospectivă poştal-filatelică. Vol. 7. Istoria mișcării filatelice din Basarabia. Chișinău: Lexon-Prim, 2020. 368 p. ISBN 978-9975-3412-8-8.

M. URSU. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Ghid. Ediția a 2-a, revăzută și completată. Chișinău: Editura Lexon-Prim, 2019. 96 p. ISBN 978-9975-139-96-0.

M. URSU. National Museum of Ethnography and Natural History. Guide. 2nd edition, revised and completed. Chișinău: Lexon-Prim, 2019. 96 p. ISBN 978-9975-3344-3-3.

M. URSU, C. CIOBANU. Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală. Evoluția în epoca modernă și contemporană. Vol. I. Chișinău: Cartdidact, 2019. 360 p. ISBN 978-9975-3344-5-7. 

M.CIOCANU. Cartea Etnografului. Colecții muzeale, obiceiuri și tradiții populare. Chișinău: Cartdidact, 2019. 528 p. ISSN 978-9975-3354-3-0.

T. APOSTOL-MACOVEI. Simbolismul cromatic în cultura românească tradițională. Chișinău: Editura Știința 2019. 208 p. ISBN 978-9975-85-158-9.

M. BRIHUNEȚ. Cimitirele Ortodoxe din Republica Moldova. Istorie, Arhitectură, Sculptură (secolul al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea). Chișinău: Cartdidact, 2019. 392 p. ISBN 978-9975-3315-3-1.

M. URSU, I. MĂMĂLIGA. Corul „Doina Codrului” din Lozova. 110 ani de activitate. Chișinău: Lexon-Prim, 2019. 200 p. ISBN 978-9975-139-82-3.

V. BUZILĂ. Pâinea: aliment și simbol. Experiența sacrului. Ediția a II-a. București: Editura GastroArt, 2019. 347 p. ISBN 978-606-94592-2-2.

V. BUZILĂ. Arta tradițională din Republica Moldova. Chișinău: Editura Cartier, 2018. 272 p. ISBN 978-9975-86-324-7.

T. CANDU, A. FELEA (editori). Documente privitoare la cotidian și viața de familie din Basarabia în secolul al XIX-lea. Vol. I (1813).Chișinău: Lexon-Prim, 2019. 424 p. ISBN 978-9975-3367-1-0.

E. BÂZGU. Arhitectura populară – memorie identitară. [Coord. V. BUZILĂ]. Chișinău: Tipografia Centrală, 2018. 584 p. ISBN-978-9975-146-01-2.

C. CIOBANU. Porni Luceafărul... Album cartofil. Chișinău: Editura Cartdidact, 2018. 236 p. ISBN 978-9975-3254-2-4.

C. CIOBANU, A. CIOBANU. Istoricul cartofiliei basarabene. Vol. I (1896-1917). Chișinău: Editura Cartdidact, 2018. 364 p.

P. TARHON. Bazele ecofiziologice ale introducției plantelor lemnoase magnoliophyta în Moldova. Chișinău: Pontos, 2017. 312 p. ISBN 978-9975-51-868-0.

V. BUZILĂ. Imaginea lumii țesută în lână. Scoarțe din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, / The image of the world woven in wool. Traditional wool-carpets in the Nasțional Museum of Ethnography and Natural History (Republic of Moldova), Chișinău-Oradea: Editura Muzeului Țării Crișurilor, 2017.  36 p. ISBN 978-973-76-21-99-3.

V. BUZILĂ. Obiceiul de Crăciun Colindatul de ceată bărbătească. / Men’s group colindat Christmas-time ritual. Chișinău: Editura Lumina, 2017, 36 p. ISBN 978-9975-65-411-1.

M. URSU. Grădina Botanică și Vivariul. Ghid. Chișinău: Ideea-Com, 2017, 27 p. ISBN 978-9975-3127-3-8.

M. URSU. Muzeul Satului din Chișinău – vatră a tuturor localităților din Republica Moldova. Ghid. Chișinău: Ideea-Com, 2017. 32 p. ISBN 978-9975-3127-2-1.

C. CIOBANU, M. GODOROZEA. Retrospectivă  Poștal-Filatelică. Vol.VI. Chișinău: S.n., 2016. 176 p. ISBN 978-9975-58-084-7.

O. LUCHIANEȚ. Путешествие в этнологию. Часть 2, сборник статей. Chișinău: Grafema libris, 2015. 180 p. ISBN 978-9975-52-182-6.

 Sub semnul Mărțișorului. Coord. științific V. BUZILĂ. Chișinău: Bons Offices, 2015. 99 p. ISBN 978-9975-80-942-9.

R. CEMÎRTAN. The Landscape Reserve Tipova. English traducere A. Prohin. Chisinau: s.n., 2016. ISBN 978-9975-53-631-8.

P. TARHON. Viața cum a fost sau destin împlinit. Vol. I. Chișinău, 2018. 400 p. ISBN 978-9975-72-380-0.

Homo sapiens în raporturile dintre sistemele naturale și factorii de mediu. Red. șt. T. COJUHARI. Agenția Moldsilva; Institutul de Cercetări și Amenajări Silvice; Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală; Asociația de Educație și Cultură pentru Activități în Aer Liber (AECAAL). Ch.: Tipografia Print-Caro, 2017, 132 p. ISBN 978-9975-56-447-2.

Calendar 2017. Scoarțe din patrimoniul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Chișinău: Primex-com, SRL, 2016.

R. CEMÂRTAN. Complexul Muzeal „Mănăstirea rupestră medievală Horodiște”, ghidaj turistic. Chișinău, 2017,  47 p., ISBN 978-9975-53-794-0.

R. CEMÎRTAN. Ландшафтный заповедник Цыпова: Туристический путеводитель. Chișinău: s.n., 2016. ISBN 978-9975-53-626-4.

P. TARHON, A. BÂRSAN. Lucrări de laborator la cursul de fiziologie a plantelor, Chișinău, 2016, 150 p. ISBN 978-9975-71-809-7.

T. MACOVEI, T. Miracol încondeiat. Din colecția de ouă încondeiate a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Calendar. Chișinău: Primex-com SRL, 2016.

S. PANĂ, A. PORT, R. PANĂ. Popeasca. Etnogeneza satului. Chișinău: 2015, 304 p. ISSN 978-9975-3078-0-2.

Biologia și Progresul Științific. Culegere de Materiale ale Conferinței Științifice „Biologia și Progresul Științific”, consacrată Aniversării a 85 de ani din ziua nașterii și 62 de ani de activitate științifică și didactică a Profesorului universitar Petru Gh. Tarhon. Chișinău: Pontos, 2015. 180 p. ISBN 978-9975-51-640.

A. MORARU (coord. științific). Noi orientări în dezvoltarea muzeologiei, etnografiei și istoriei naturale în  Basarabia interbelică. Materialele Conferinței Științifice, 25 martie 2015. Chișinău: Labirint, 2015. 153 p. ISBN 978-9975-122-40-5.

Tamara COJUHARI, Gheorghe POSTOLACHE, Sergiu PANĂ. Diversitatea florei din Grădina Botanică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Ghid informativ. Chișinău: Lexon Prim, 2019. 160 p. ISBN 978-9975-3367-3-4.

Lucrarea Diversitatea florei din Grădina Botanică a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Ghid informativ familiarizează cititorii și vizitatorii cu cele mai răspândite specii de plante autohtone – arbori, arbuști și ierburi, plantate pe teritoriul Grădinii Botanice a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN). Flora Grădinii Botanice a MNEIN include un genofond constituit din 165 de specii de plante vasculare, dintre care 28 de specii de arbori, 25 de specii de arbuști și circa 112 specii de plante ierboase. Sunt prezentate rezultatele conservării ex situ a 32 de specii de plante rare, dintre care 13 sunt incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova. Descrierea speciilor, cu unele indicații ale caracterelor morfologice, bioecologice, de utilitate practică, va trezi interes publicului larg preocupat de protecția plantelor și, în special, de conservarea ex situ a speciilor autohtone.

Dorin Lozovanu. Populația Românească din Peninsula Balcanică. Studiu antropogeografic [Romanian Population of Balkan Peninsula. Anthropogeographical study]. București – Brăila: Editura Academiei Române, Editura Istros, 2019. 417 p. + 73 hărți. ISBN 978-973-27-3164-2, ISBN 978-606-654-379-8.
Volumul este bazat pe teza de doctorat a autorului, susținută la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași (2008), cu actualizarea și completarea informațiilor la data publicării. Este un studiu antropogeografic / etnogeografic care include aspecte ale geografiei fizice, istoriei, geografiei politice, demografiei, etnologiei, lingvisticii și toponimiei. Pentru prima dată, întreaga populație de origine și limbă română din Peninsula Balcanică este abordată într-un mod complex, prin prisma comparării datelor oficiale cu realitățile de pe teren. În acest context, au fost descrise și o serie de comunități cripto-etnice, care au o identitate flexibilă, confuză sau nedeterminată. Numeroase grupuri de populație de limbă română se află într-o etapă de asimilare din partea grupurilor etnice titulare din statele respective. Au fost identificate și cartografiate toate localitățile cu populație de limbă română, cercetând aspectele demografice, etnografice, dialectale, etnonimia și toponimia. Volumul de bază este însoțit de o anexă cartografică, care include 73 de hărți realizate de autor, pentru toate regiunile cu populație de limbă română din Peninsula Balcanică. Rezultatele științifice au fost apreciate prin acordarea distincției Magna Cum Laude, precum și prin mai multe premii academice și aprecieri din partea diverselor instituții din România, Republica Moldova, Serbia, Bulgaria, Macedonia de Nord, Grecia, Austria, Spania.

Romeo CEMÎRTAN. Complexul muzeal Mănăstirea rupestră medievală Horodişte. Ghidaj turistic. Chișinău, 2017. 48 p. ISBN 978-9975-53-794-0.
Acest studiu prezintă atât istoria mănăstirii rupestre până în prezent, cât și descrierea Complexului muzeal și al traseului turistic, elaborat după o cercetare complexă. Lucrarea vine să accentueze unicitatea și vechimea acestei cetăți spirituale care a fost distrusă în perioada sovietică și pe nedrept dată uitării de mai mulți ani. Studiul de față vine să completeze unele lacune legate de istoria și arhitectura monumentului istoric și încearcă să formeze o imagine integră asupra evoluției istorice a patrimoniului național de pe malul râului Nistru.

Catalogue of the N. Zubowsky entomological collection / Derjanschi Valeriu, Baban Elena, Calestru Livia, Stahi Nadejda, Țugulea Cristina; scientific reviewer: Leonid Voloșciuc; scientific editor: Alexei Andreev; Acad. of Sciences of Moldova, Nat. Museum of Ethnography and Natural History, Inst. of Zoology. – Chișinău: S. n., 2016. – 296 p. ISBN 978-9975-87-148.8
Lucrarea este primul catalog (registru) al colecţiilor din domeniul ştiinţelor naturii şi este consacrată colecţiei de insecte, create de Nicolae Zubowsky (1867-1943), cea mai veche şi valoroasă colecţie entomologică din Republica Moldova – parte a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală. Catalogul include 1774 specii din 107 familii şi 5 ordine. Pentru fiecare specie sunt menţionate sinonimele, numărul cutiei de depozitare, locul şi data colectării, informaţia cu privire la numărul de exemplare. În total, colecţia conţine 86 cutii în care sunt păstrate 10 753 exemplare de insecte: 10 cutii de Orthoptera – cosaşi, lăcuste, ş.a. (într-o cutie regăsim, de asemenea, exemplare de Dermaptera și Dictyoptera), apoi urmează ordinul Lepidoptera (fluturi) dislocat în 60 de cutii şi finalizează colecţia cu ordinul Coleoptera (gândaci) cu 16 cutii. Lucrarea se încheie cu indicele denumirilor de specii, familii şi ordine şi bibliografia publicațiilor lui N. Zubowsky. Registrul colecţiei lui N. Zubowsky este o lucrare, ştiinţifică de amploare, care va contribui la punerea în valoare, promovarea şi aprecierea colecţiei atât în plan național, cât şi internațional.

Romeo CEMÎRTAN. Rezervația peisagistică Țâpova. Ghidaj turistic. Chișinău, 2015. 40 p. ISBN 978-9975-53-496-3.

Prezentul studiu descrie Complexul Muzeal Ţâpova - Saharna care este amplasat pe cursul de mijloc al râului Nistru, într-o rezervație naturală cu o suprafață de peste 300 ha. Rezervația peisagistică Țâpova se prezintă ca una din cele mai mari și importante rezervații de acest gen din Republica Moldova și conține atât monumente naturale (recifuri calcaroase, cascade, izvoare etc.), cât și monumente istorice puțin cercetate. Lucrarea este disponibilă, de asemenea, în limbile rusă și engleză.

M.CIOCANU. Cartea Etnografului. Colecții muzeale, obiceiuri și tradiții populare. Chișinău: Cartdidact, 2019. 528 p. ISSN 978-9975-3354-3-0.

Не найдено

К сожалению, в запрошенном архиве ничего не найдено. Скорее всего, поиск поможет вам найти похожие записи.