Buletin științific

REVISTA ȘTIINȚIFICĂ A MUZEULUI NAȚIONAL DE ETNOGRAFIE ȘI ISTORIE NATURALĂ

         Începând de la fondarea muzeului, la sfârșitul secolului al XIX-lea, angajații săi au cercetat diferite aspecte ale istoriei, culturii tradiționale şi naturii din spațiul pruto-nistrean. Concomitent, au pus la dispoziția publicului rezultatele propriilor investigații prin intermediul micro-monografiilor, cataloagelor etc. În 1926, colectivul instituției a înființat o revistă de specialitate – „Buletinul Muzeului Național de Istorie Naturală din Chișinău”. Acesta insera articole, studii științifice și informaţii despre activitatea muzeului. Buletinul menționat este una din primele reviste ştiinţifice din Basarabia şi, subliniem, una din cele mai longevive. Până în anul 1942 s-au editat 10 numere. În paginile ei au văzut lumina lucrări importante din diferite domenii, semnate de cercetătorii muzeului, specialiști din România și de peste hotare.

            După 1944, activitatea muzeului este reorganizată radical, iar apariția revistei – sistată pentru un timp îndelungat. În pofida accentului pus pe propaganda politică, în perioada sovietică, s-a reușit crearea unor importante colecții de patrimoniu, precum și realizarea investigațiilor valoroase în arheologie, numismatică, paleontologie, etnografie și muzeologie. O parte din rezultatele acestor cercetări au fost publicate în trei numere ale revistei, având următoarele titluri: „Государственный историко-краеведческий музей. Труды [Muzeul de Stat de Istorie și studiere a ținutului. Anale]”, vol I-II (1961, 1969, în limba rusă), „Muzeul de Stat de studiere a ținutului din RSSM. Buletin științific”, vol. III (1989-1990, în limbile română și rusă).

            Începând din anul 2004 este reluată publicarea sistematică a revistei muzeului, într-un nou format, având titlul: Buletin Științific. Revistă de Etnografie, Științele Naturii și Muzeologie. Serie nouă. Anual se tipăresc câte două fascicule – Etnografie și Muzeologie, respectiv, Științele Naturii. Colegiul de Redacție și Consiliul Ştiinţific al Muzeului urmăresc ca ambele fascicule să cuprindă lucrări inedite, actuale și variate, consacrate subiectelor care suscită interesul specialiștilor şi al publicului larg. Studiile din „Buletin Științific” oglindesc, preponderent, rezultatele științifice obținute de angajații Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală. Totuși, în fiecare număr se regăsesc publicații ale cercetătorilor de la institute academice, muzee, universități din republică și de peste hotare. Redacția „Buletinului Ştiinţific” este deschisă pentru colaborare cu doctoranzi, tineri cercetători și specialiști consacrați care doresc să publice studii din domeniile etnografiei, etnologiei, antropologiei culturale, muzeografiei, ştiinţelor naturii, istoriei și patrimoniului cultural.

ISSN 1857-0054 (versiunea tipărită)

E-ISSN 2587-3938 (versiunea electronică a revistei).           

Politica editorială

Condiții de publicare

Recenzarea articolelor

Colegiul de redacție

Revista este inclusă în următoarele baze de date:

CEEOL Logo
 

Numere:

NumărPublicatDescriere
vol. 35-36 (48-49)2021-2022Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie și Muzeologie, serie nouă, 317p., 300 ex.
vol. 34 (47)2021Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie și Muzeologie, serie nouă, 208p., 300 ex.
vol. 33 (46)2020Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie și Muzeologie, serie nouă, 292p., 300 ex.
vol. 32 (45)2020Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie și Muzeologie, serie nouă, 168p., 300 ex.
vol. 31 (44)2019Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie și Muzeologie, serie nouă, 160p., 300 ex.
vol. 30 (43)2019Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Știinţele Naturii, serie nouă, 160p., 300 ex.
vol. 29 (42)2018Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie şi Muzeologie, serie nouă, 305p., 300 ex.
vol. 28 (41)2018Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Ştiinţele Naturii, serie nouă, 130p., 300 ex.
vol. 27 (40)2017Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie şi Muzeologie, serie nouă, 300p., 300 ex.
vol. 26 (39)2017Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Știinţele Naturii, serie nouă, 300p., 300 ex.
vol. 25 (38)2016Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie şi Muzeologie, serie nouă, 300p., 300 ex.
vol. 24 (37)2016Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Ştiinţele Naturii, serie nouă, Chişinău, 160p., 200 ex.
vol. 23 (36)2015Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie şi Muzeologie, serie nouă, Chişinău, 208p., 300 ex.
vol. 22 (35)2015Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Ştiinţele Naturii, serie nouă, Chişinău, 154p., 200 ex.
vol. 21 (34)2014Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie şi Muzeologie, serie nouă, Chişinău, 280p., 300 ex.
vol. 20 (33)2014Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Ştiinţele Naturii, serie nouă, Chişinău, 154p., 300 ex.
vol. 19 (32)2013Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie şi Muzeologie serie nouă, Chişinău, 236 p., 300 ex.
vol. 18 (31)2013Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Ştiinţele Naturii, serie nouă, Chişinău, 202 p., 500 ex.
vol. 17 (30)2012Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie şi Muzeologie, serie nouă, Chişinău, 240 p., 500 ex.
vol. 16 (29)2012Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Ştiinţele Naturii, serie nouă, Chişinău, 168 p., 500 ex.
vol. 15 (28)2011Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie şi Muzeologie, serie nouă, Chişinău, 208 p., 500 ex.
vol. 14 (27)2011Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Ştiinţele Naturii, serie nouă, Chişinău, 160 p., 500 ex.
vol. 13 (26)2010Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie şi Muzeologie, serie nouă, Chişinău, 344 p., 500 ex.
vol. 12 (25)2011Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Ştiinţele Naturii, serie nouă, Chişinău, 123 p. - 500 ex
vol. 11 (24)2009Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie şi Muzeologie, serie nouă, Chişinău, 366 p., 500 ex.
vol. 9 (22)2008Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie şi Muzeologie, serie nouă, Chişinău, 368 p., 500 ex.
vol. 8 (21)2008Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Ştiinţele Naturii, serie nouă, Chişinău, 204 p., 500 ex .
vol. 7 (20)2007Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie şi Muzeologie, serie nouă, Chişinău, 356 p., 500 ex
vol. 6 (19)2007Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Ştiinţele Naturii, serie nouă, Chişinău, 272 p. - 500 ex.
vol. 5 (18)2006Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie, fascicola Etnografie şi Muzeologie, serie nouă, Chişinău, 352 p. - 500 ex.
vol. 4 (17)2006Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologice,fascicola Ştiinţele Naturii, serie nouă, Chişinău, 270 p. – 500 ex.
vol. 3 (16)2005Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologice, fascicola Etnografie şi Muzeologie, serie nouă, Chişinău, 360 p. - 500 ex.
vol. 2 (15)2005Buletin Ştiinţific. Revistă de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologice, fascicola Ştiinţele Naturii, serie nouă, Chişinău, 208 p. – 500 ex.
vol. 1 (14)2004Buletin Ştiinţific. Muzeul Naţional de Etnografie şi istorie Naturală. serie nouă, Chişinău, 389 p. – 500 ex.