Архив категорий: Rapoarte

Rezumatul Raportului anual 2023 privind implementarea proiectului
„Patrimoniul etnografic și natural al Republicii Moldova – salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii sociale”

RO Au fost elaborate 3 dosare de clasare (covoare, țesături de interior, piese arheologice), fiind înscrise în Registrul Patrimoniului Cultural Național Mobil. Au fost elaborate și digitizate 628 de fișe analitice ale pieselor de patrimoniu.Pentru promovarea artei cămășii cu altiță, înscrisă în Lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității, s-au organizat două expoziții…
Citește mai mult

Rezumatul Raportului final (2020-2023) privind implementarea proiectului
„Patrimoniul etnografic și natural al Republicii Moldova – salvgardare muzeală pentru sporirea coeziunii sociale”

RO Au fost elaborate 15 dosare de clasare (cuprinzând 438 de obiecte de patrimoniu), fiind înscrise în Registrul Patrimoniului Cultural Național Mobil. Au fost elaborate și digitizate 2258 de fișe analitice ale pieselor de patrimoniu. Cu contribuția cercetătorilor, colecțiile muzeale s-au completat cu 641 de bunuri culturale.Au fost întreprinse un șir de deplasări în diverse…
Citește mai mult