Категория портфолио: Săli de expoziție

Deinotherium Giganteum

Printr-o modalitate originală aici este expusă una dintre cele mai valoroase piese din muzeu - scheletul complet al unui exemplar de Dinoterium giganteum, care a trăit pe teritoriul Moldovei cu 7 mii. de ani în urmă. Este un exponat unicat în republică şi în Europa, deoarece este singurul schelet integral al unei asemenea specii. În…
Citește mai mult

Optimizarea Naturii și Culturii

Dupa elucidarea proceselor desfăşurate în spaţiul nostru până la apariţia conflictelor dezastruoase dintre om şi natură, în ultima sală a expoziţiei se propun câteva modalităţi de soluţionare a lor. În baza cunoaşterii legilor naturii, a experienţei pozitive de utilizare raţională a resurselor naturale, de crearea ecosistemelor agrare care sunt în armonie cu mediul natural, prin…
Citește mai mult

Sala de inițiere

Expoziţia începe în sala de iniţiere - o prefaţă a istoriei muzeului, prin prezentarea fondatorilor lui şi a colecţiilor. Se face o incursiune în istoria evoluţiei vieţii pe pământ, demonstrându-se diversitatea naturii contemporane şi evoluţia culturii comunităţilor umane care au locuit în diferite perioade istorice pe teritoriul Moldovei. Prezenţa celor mai reprezentative piese din colecţiile…
Citește mai mult

Landșafturile Naturale ale Moldovei

În această sală este prezentată diversitatea, bogăţia şi frumuseţea naturii, în sânul căreia a trăit poporul nostru şi a creat cultura autohtonă. Cele patru picturi murale (autori: V. Zîkov, P. Belogorţev şi A. Bulîciov) sugerează peisaje tradiţionale specifice pentru ecosistemele naturale din cele patru raioane geografice ale Moldovei: înălţimea Nistrului, Codrii, Bălţile râurilor şi Stepa.…
Citește mai mult

Solurile și Agrolandșafturile Moldovei

Din cele mai vechi timpuri, omul a schimbat natura pe măsura cunoaşterii ei. Valorificând mediul natural, el a creat o „a doua natură", care poartă amprenta specificului acestui mediu. Expoziţia sălii demonstrează evoluţia creării ecosistemelor agrare ca rezultat al activităţii economicea omului, determinată de cea mai preţioasă comoară a naturii plaiului - solurile. Sunt expuse…
Citește mai mult