Landșafturile Naturale ale Moldovei

În această sală este prezentată diversitatea, bogăţia şi frumuseţea naturii, în sânul căreia a trăit poporul nostru şi a creat cultura autohtonă. Cele patru picturi murale (autori: V. Zîkov, P. Belogorţev şi A. Bulîciov) sugerează peisaje tradiţionale specifice pentru ecosistemele naturale din cele patru raioane geografice ale Moldovei: înălţimea Nistrului, Codrii, Bălţile râurilor şi Stepa. Exponatele prezente în vitrine şi în faţa panoramelor oferă o informaţie amplă despre bogăţia faunei şi florei din fiecare ecosistem natural. Accentul tematic principal este pus pe ilustrarea vieţii în ecosistemele naturii. Natura a fost un mediu ambiant pentru om, determinând modul de viaţă al comunităţilor umane şi caracterul acestuia. Prin sonorizarea cântecelor, legendelor şi baladelor despre frumuseţea acestui plai se demonstrează influenţa benefică a naturii asupra caracterului naţional al creaţiei populare, a specificului îndeletnicirilor populaţiei în diferite zone.
Amplasată în centrul sălii, harta-machetă a Republicii Moldova (autori I. Belenki şi E. Costiuc) reflectă la scară mică amplasarea geografică a ecosistemelor naturale, gradul lor de valorificare de către om, specificul reliefului care a determinat atât locul aşezărilor umane, cât şi formarea specificului naţional al caracterului moldovenilor. Totodată, este vizibilă interdependenţa dintre varietatea reliefului, a bogăţiilor naturale şi a modelării spaţiale de către om, prin culturalizarea mediului, care a atins deja 92% din tot teritoriul Republicii Moldova.

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu