Optimizarea Naturii și Culturii

Dupa elucidarea proceselor desfăşurate în spaţiul nostru până la apariţia conflictelor dezastruoase dintre om şi natură, în ultima sală a expoziţiei se propun câteva modalităţi de soluţionare a lor. În baza cunoaşterii legilor naturii, a experienţei pozitive de utilizare raţională a resurselor naturale, de crearea ecosistemelor agrare care sunt în armonie cu mediul natural, prin crearea rezervaţiilor naturale, care stopează procesul distrugerii naturii, prin elaborarea unei legislaţii funcţionale privind mediul, sunt indicaţi anumiţi paşi concreţi de optimizare a relaţiilor om-natură în Republica Moldova. Totodată, în baza moştenirii culturii tradiţionale, sunt specificate şi tendinţele optimiste în continuitatea noastră spirituală. Mostrele şi fotografiile din vitrine demonstrează procesul de revitalizare a creaţiei populare, de dezvoltare a artei profesioniste,care reflectă procesele pozitive produse după declararea independenţei Republicii Moldova. Elaborarea unor programe destat de importanţă strategică, prin care să se susţină promovarea culturii naţionale ar putea contribui la ieşirea din impas. Finisează expoziţia „Natura. Omul. Cultura" lucrarea sculptorului în lemn R. Vieru „Poarta", pe care sunt cioplite rozetele solare ca triumf al vieţii armonioase pe pământ. „Poarta" este o chemare a publicului de a conştientiza faptul că omenirea va putea supravieţui numai restabilind echilibrul în relaţia cu natura, păstrând şi valorificând moştenirea spirituală. Concepţia expoziţiei a fost elaborată şi realizată de muzeografii M. Ursu, Gr. Cemârtan, M, Ciocanu, I. Bălteanu, S. Şărănuţă, T. Burac, S. Macovei, V, Buzilă, E. Bâzgu, R. Tabuica. Proiectul de design şi amenajarea expoziţiei au fost realizate de L. Burman, L. Cerneţki, K. laroţinski, K. Iudin, P. Belogorţev, A. Bulîciov, V. Şevciuk, K.K. Iaroţinski.

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu