Biosfera

Este unica sală a muzeului care nu are alte exponate decât o pictură murală amplasată în perimetrul ei (autorul concepţiei O. Negreanu, pictura fiind realizată de I. Daghi). Ea reprezintă o imagine a evoluţiei biosferei pământului de la apariţia litosferei, atmosferei, hidrosferei şi a vieţii pe pământ, până la etapa contemporană. Vizitatorul are posibilitatea de a înţelege că biosfera este un înveliş viu care acoperă întreaga planetă, este mediul în care se desfăşoară viaţa în toate aspectele ei. Omul a apărut pe pământ relativ târziu, creând numeroase civilizaţii. Fiecare fază a civilizaţiei şi-a lăsat amprenta sa prin modificările mediului ambiant. Tendinţa de a smulge de la natură cât mai multe bunuri a fost scopul principal al omenirii. Această tendinţă l-a făcut pe om să inventeze diferite unelte, maşini, instalaţii, construcţii, cu ajutorul cărora intervenţia asupra biosferei devine tot mai vădită şi mai incontrolabilă. Pictura ne demonstrează imaginea frumoasă şi armonioasă a Terrei la începuturile civilizaţiei şi aspectul pământului refăcut de către om. Chipul de azi al planetei poartă o mască metalică şi de beton. Omul, prin tehnologiile inventate, tinde să-şi supună toată lumea înconjurătoare. Acest fapt îl îndepărtează pe om de la mediul firesc de trai în mijlocul naturii.

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu