COLEGIUL DE REDACȚIE

Președinte – Petru VICOL,director general, MNEIN.

Redactor științific responsabil pentru Fascicula Etnografie și Muzeologie – dr. Andrei PROHIN, secretar științific, MNEIN.

Redactor științific responsabil pentru Fascicula Științele Naturii – dr. hab., profesor cercetător Valeriu DERJANSCHI, cercetător științific coordonator, MNEIN.

Membri:

dr. Varvara BUZILĂcercetător științific coordonator, MNEIN;
dr. Jennifer CASHlector asociat la Institutul de Antropologie Socială „Max Plank” din Halle, Germania;
dr. Constantin Gh. CIOBANUșef secție Redactare și Editare, MNEIN;
dr. Maria CIOCANUcercetător științific, MNEIN;
dr. Ion H. CIUBOTARUcercetător științific, Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”, Iași, România;
dr. Mihai DĂNCUȘprofesor universitar, directorul Muzeului Etnografic al Maramureșului, Sighetul Marmației, România;
dr. hab. Valeriu DERJANSCHIprofesor cercetător, șef Laborator Entomologie, Institutul de Zoologie;
acad. Sabina ISPASdirector al Institutului de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”, Academia Română, București, România;
dr.hab. Natalia KALAȘNICOVAprofesor universitar, Universitatea de Stat din Sankt-Petersburg, Muzeul Etnografic al Popoarelor din Rusia;
dr. Istvan MATCASIdirectorul Muzeului de Istorie Naturală din Ungaria, Budapesta;
dr. Marianne MESNILdirectorului Centrului de Etnologie, Unversitatea Liberă din Bruxelles, Belgia;
dr. Vintilă MIHĂILESCUprofesor universitar, Universitatea din București, România;
dr.Dorina ONICAșef secție Etnografie, secretar de redacție pentru Fascicula Etnografie, MNEIN;
dr. Sergiu PANĂșef secție Științele Naturii, secretar de redacție pentru Fascicula Științele Naturii;
dr.hab. Eugen SAVAdirector general al Muzeului Național de Istorie a Moldovei;
Vladimir SEMENENCOșef secție Paleontologie și Stratigrafie, Institutul de Științe Geologice din Kiev, Ucraina;
dr. Barbara STUDENSCAșef secție Paleontologie, Muzeul Terrei al Academiei de Științe a Poloniei, Varșovia;
dr. Elena ȘIȘCANUcercetător științific coordonator, MNEIN;
dr. Emil ȚÎRCOMNICUcercetător grad I, Institutul de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”, București, România.

Date de contact:

Secția Redactare și Editare. Șef secție – Constantin Gh. CIOBANU

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală

Str. Mihail Kogălniceanu 82

Chișinău, Republica Moldova, MD-2009

Telefon: 022-23-88-12. Fax: 022-23-88-68.

E-mail: [email protected], [email protected]