ACCES EGAL, BAZAT PE DREPTURILE OMULUI, AL PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI DE VEDERE ȘI AUZ LA PATRIMONIUL MUZEAL

                        Marți, 29 decembrie 2020, orele 10.00-12.00  la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a avut loc prezentarea proiectului  „Acces egal, bazat pe drepturile omului, al persoanelor cu dizabilități de vedere și auz la patrimoniul muzeal”, implementat în parteneriat cu Alianța INFONET, Asociația Surzilor din Republica Moldova, RADIOVISION și Centrul Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova, cu suportul financiar al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în cadrul Programului de proiecte culturale desfășurate de organizațiile necomerciale.

                        Prin intermediul proiectului a fost realizată audiodescripția și prezentarea în limbaj mimico-gestual a unei expoziții permanente a Muzeului, Sala 2, Natura. Descrierea complexelor naturale din această sală: Înălțimile Nistrului, Codrii, Bălțile, Stepa și Harta-machetă a fost elaborată de către Irina Badiuc (muzeograf, șef Secției Patrimoniu) și Sergiu Pană (dr., șef Secției Științele Naturii). Textul științific, în limbaj accesibil beneficiarilor de orice vârstă a fost tradus în limbile rusă, engleză și franceză. Textul a fost sonorizat de către muzeografi MNEIN și de specialiști în domeniu (Mariana Țâbuleac, Anghelina Nagară, Silvia Chirilă, Natalia Mucerschi, și Alexandru Antocian).

                        Partea tehnică a sonorizării a fost realizată de către Viorel Zaporojan, reprezentant al Centrului Național de Informare și Reabilitare a Asociației Nevăzătorilor din Moldova. Interpretarea în limbaj mimico-gestual a fost realizată de către membrii Asociației Surzilor din Republica Moldova, cu îndrumarea lui Evgheni Munteanov.

                        Beneficiarii acestui produs vor avea acces la informație prin intermediul tabletelor poziționate în Sala 2. Peroanele cu deficiențe de auz vor asculta, prin căști, informația despre complexele naturale din Republica Moldova, cu audiodescripție detaliată a celor mai reprezentative specii de plante, păsări și animale, informația fiind accesibilă în patru limbi.

                        Audiodescripția este o tehnică de a descrie anumite forme de artă precum teatrul, opera, produsele media, filmele, excursiile audio prin muzee, pentru persoane cu deficiențe de văz.

                        Informația transmisă prin limbaj mimico-gestul este însoțită de imagini ale ecosistemelor, florei și faunei expuse în Sala 2 . Limbajul mimico-gestual, denumit general și limbajul semnelor, este o traducere conceptuală iar echivalența cu o limbajul cunoscut de noi nu este întotdeauna exact. Mai sunt folosite dactilemele – echivalente directe ale literelor din alfabet, pentru a reda vizual, „pe litere” diverse cuvinte sau substantive proprii. Informația este accesibilă pentru nativii cu dizabilități de auz de origine română și rusă.

                        În Republica Moldova sunt aproape două sute de mii de persoane cu dizabilități de vedere și auz. Alianța INFONET are misiunea de a îmbunătăți activitatea Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire și a mări aportul lor la dezvoltarea comunităților, pentru a facilita participarea activă în viața comunitară a cetățenilor, la procesul decizional împreună cu autoritățile publice și unitățile economice. Alianța a implementat mai multe proiecte sociale, destinate persoanelor cu necesități speciale.

                        În vederea accesibilizării patrimoniul muzeal pentru persoanele cu dizabilități, în anul 2018 a fost editat Ghidul Expoziției permanente „Omul. Natura. Cultura” în limbajul Braille. Tot odată a fost completată colecția muzeală cu copii ale exponatelor din ceramică, fibre vegetale, lemn, fier, păsări și animale împăiate realizate de către meșterii populari. Aceste exponate pot fi cunoscute prin atingere, pot fi  utilizate în cadrul atelierelor și lecțiilor tematice.

                        Unul dintre subiectele discutate la evenimentul de prezentare a proiectului „Acces egal, bazat pe drepturile omului, al persoanelor cu dizabilități de vedere și auz la patrimoniul muzeal” va fi perspectiva de dezvoltare a accesibilității patrimoniului cultural pentru persoanele cu necesități speciale.

Pentru informații suplimentare:

Victor Koroli, Director Proiect, +373 69252453, [email protected]

Elena Cojocari, Director adjunct, MNEIN, +373 060845830, [email protected]

No Comments Yet.

Leave a reply