ACORD DE PARTENERIAT

În vederea implementării proiectelor culturale, valorificării și promovării culturii naționale și a patrimoniului cultural al Republicii Moldova, cu scopul de a uni eforturile, la 10 martie 2022 a fost semnat acordul de parteneriat dintre Fundația Constantin Mimi și Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală deține piese importante de patrimoniu, care reflectă una dintre ocupațiile de bază ale populației, din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre – cultivarea viței de vie și producerea vinului. Unele dintre artefacte au dublă valoare patrimonială, întrucât au fost colectate sau donate în perioada 1913-1917, când director al Muzeului Zemstvei a fost Constantin Mimi (1868-1935) – om politic basarabean și vinificator, ultimul guvernator al Basarabiei (funcție deținută până în 1918). El și-a dedicat întreaga viață dezvoltării viticulturii, fiind proprietarul vestitei podgorii din Basarabia, care îi poartă și astăzi numele. Constantin Mimi face parte din pleiada personalităților basarabene care au marcat, prin activitatea lor, destinul Basarabiei la începutul secolului XX, contribuind direct la dezvoltarea Muzeului, la promovarea și valorificarea colecției muzeale în afara țării și la completarea expoziției permanente, în special,  a secției viticole.

Fundația Constantin Mimi continuă bunele practici ale fondatorului renumitei vinării. Fundația a fost înființată la 7 octombrie 2016, după renovarea Castelului MIMI și organizarea evenimentului fastuos de lansare a acestuia. Astfel, Castelul MIMI și-a extins esențial statutul: de la o companie strict vinicolă până la o veritabilă atracție turistică de importanță națională, Castelul fiind inclus în Top 15 capodopere arhitecturale din toată lumea vinului. Până în prezent, din contul Fundației au fost gestionate proiecte în valoare de trei milioane de lei, în special burse pentru studenți, festivaluri și activități de împădurire în localitatea Bulboaca, precum și proiecte de iluminare și reparații capitale. Din boardul Fundației fac parte 3 ambasadori independenți – persoane publice din Republica Moldova, care decid prioritatea proiectelor spre finanțare.

În baza acordului de parteneriat, instituțiile își vor uni eforturile în vederea organizării expozițiilor, târgurilor, festivalurilor și altor evenimente cultural-artistice.

No Comments Yet.

Leave a reply