Colecţia botanică

Colecţia botanică conţine ierbare, seminţe şi mulaje. Prezintă interes ierbarul de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi ierbarul etalon al plantelor superioare din Republica Moldova (1948-1985). Interes ştiinţific prezintă Colecţia entomologică din Basarabia de la începutul sec. al XX-lea, adunată, adnotată şi sistematizată de Nicolae Zubovski. În jum. II a secolului trecut colecţia a fost completată cu piese tipice şi de unicat, colectate de către specialişti în Moldova, Europa, Asia şi alte ţări ale lumii. Moldova este considerată de către specialişti un tezaur arheologic. La baza studierii arheologiei paleoliticului a fost N.Morosan, care a colectat bogate colecţii de unelte de muncă. La completarea colecţiei arheologice a contribuit şi Gh. Sergheev în anii 1946-1969. Astăzi colecţia arheologică prezintă valoare ştiinţifică prin unele piese de unicat: tezaurul de la Cărbuna cu bijuterii din aramă, scoică şi piatră din a II jum. a mileniului IV p. Hr. tezaurul de la Chetroşica cu două vase pictate, salbă de colţ de cerb, mărgeluţe de piatră albă din perioada Cucuteni-Tripolie tardivă; tezaurul de podoabe şi armuri de la Valea-Rusului de la sf. mileniului II p. Hr. tezaurul de bijuterii getice de argint de la Mateuţi din sec. IV p. Hr. cazanul hunic de bronz de la Şestaci din sec. V; uneltele juvaerului din grădiştile Alcedar şi Echimăuţi din sec. X-XII; cruce-incolpion de aramă de la Orheiul Vechi din sec. XIV, etc.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu