Colecţia de covoare moldoveneşti

Muzeul are şi cea mai reprezentativă colecţie de covoare moldoveneşti (sf.sec.XVIII-XX) După menirea funcţională, caracterul ornamentării şi tehnica confecţionării covoarele sunt de cîteva tipuri: covoare mari de perete (scoarţă, covor, ungherar, război, chilim, rumbă, polog), covoare înguste care se atîrnau pe perete de asupra laviţei (păretar, lat, drum de perete, pilcă), covor pentru aşternerea laviţei, patului (lăicer, cergă, niţurcă, şatrancă). Sunt numeroase şi variantele locale ale lăicerului şi păretarului.

Previous Image
Next Image

info heading

info content


Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu