DEINOTHERIUM PROAVUM – DIN LOCALITATEA PRIPICENI-RĂZEŞI, REZINA – „PERLĂ” A MUZEULUI NAȚIONAL DE ETNOGRAFIE ȘI ISTORIE NATURALĂ DIN CHIȘINĂU

DEINOTHERIUM PROAVUM – din localitatea Pripiceni-Răzeşi, Rezina – „perlă” a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău

În una din sălile Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, găsim unul dintre cele mai complete și bine conservate schelete de dinoterii din lume, care atrage mereu atenția vizitatorilor și a oamenilor de știință.

A fost descoperit accidental, în anul 1966, în apropierea satului Pripiceni-Răzeși, Rezina, de profesorul de istorie P. Perciun, împreună cu elevii din sat. Săpăturile de excavare au fost efectuate sub conducerea colaboratorului muzeului Boris Tarabuchin. Vârsta depozitelor în care a fost colectat acest schelet constituie circa 9 milioane de ani. Scheletul a fost montat în expoziție în anul 1969, inițial ocupând un loc central în sala I.

Dinoterii au existat în perioada de la 20 până la 2 milioane de ani în urmă, în Africa, Asia de Sud și Europa.

Scheletul de la Pripiceni-Răzeşi aparține speciei Deinotherium proavum, care, după dimensiuni, a fost cel mai mare dinoteriu cunoscut lumii științifice: înălțimea scheletului constituie peste 4 metri, lungimea fildeșilor atinge aproape un metru, în timp ce greutatea corporală ajungea cel puțin la 10 tone.

În ciuda etimologiei numelui („animal îngrozitor”) și a dimensiunilor uriașe, dinoterii au fost niște animale erbivore pașnice, care locuiau în păduri cu climă subtropicală. Până în prezent, savanții nu au ajuns la un consens cu privire la aspectul fizic al dinoteriului.

Dinoterii au dispărut de pe teritoriul Republicii Moldova, ca și de pe al întregii Europe din cauza unei faze scurte de răcire a climei, care a avut loc circa 5 milioane de ani în urmă. Ei au supraviețuit în Africa până în Pleistocenul timpuriu, unde ar fi putut coexista un timp cu primii strămoși ai oamenilor.

Ediții: Тарабукин Б.А. О раскопках скелета динотерия в Резинском районе Молдавской ССР. // Известия Академии наук Молдавской ССР. Серия биологических и химических наук, № 3, 1968. С. 37-42; Obada T., Note on the palaeoecology of the genus Deinotherium. In: Materials of the 5th International Palaeontological Congress Fossil Week, July 9-13, Paris, France, 2018, p. 278.

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu