DEMERSURI PENTRU REDESCHIDEREA BISERICILOR

1959 februarie 20. – Proces-Verbal al ședinței de instituire a Comitetului bisericesc și Comisiei de revizie a bisericii din s. Cobusca Nouă, r-nul Bulboaca.

Proces verbal nr. 1

al ședinței comunității de credincioși ai bisericii din s. Cobusca Nouă, raionul Bulboaca, R.S.S. Moldovenească, din 20 februarie 1959.

La ședință a fost prezent un grup de patruzeci (40) de persoane în vârstă.

Pe ordinea de zi au fost două subiecte:

1) Alegerea Comitetului bisericii din s. Cobusca Nouă.

2) Alegerea Comisiei de revizie a bisericii.

1) A luat cuvântul cet. Ploșnița Gheorghe Simeon care, în alocuțiunea sa, a indicat neajunsuri, anume: biserica, până în prezent, nu dispune de un Comitet bisericesc permanent, care să supravegheze și să poarte răspundere de bunăstarea interioară și exterioară a bisericii, păstrarea curățeniei în interior și a podoabelor, cât și cu referire la efectuarea reparațiilor curente în interiorul și exteriorul bisericii.

S-a indicat la neajunsurile ce țin de cimitir care, fiind situat lângă curtea bisericii, care se află în stare de delăsare, gardul este dărâmat și vitele de pe la vecini circulă prin el ca pe toloacă.

Audiind discursul cet. Ploșnița Gheorghe Simeon cu privire la necesitățile bisericii și ale cimitirului, Adunarea comunității de credincioși din s. Cobusca Nouă a hotărât să fie ales un nou Comitet din trei membri și anume:

1. Ploșnița Gheorghe Simeon, președintele Comitetului.

2. Florea Ioan Constantin, casier.

3. Draguțan Gheorghe Ilie, membru.

2) A doua alocuțiune a fost a cet. Gore Simeon Grigore, în cadrul căreia a indicat cu privire la necesitatea alegerii unei Comisii de revizie care să aibă sarcina de a supraveghea funcționarea Comitetului bisericesc care este însărcinat să se îngrijească de bunăstarea bisericii.

2. Adunarea generală a credincioșilor bisericii din s. Cobusca Nouă, audiind propunerea cet. Gore Simeon Grigore, a hotărât să fie aleși în cadrul Comisiei de revizie în număr de trei persoane, și anume:

1. Gore Simeon Grigore, președinte.

2. Filipașco Vasilie Nichita, membru.

3. Aftenie Pavel Gheorghe, membru.

Au iscălit comunitatea de credincioși (în total 40 de semnături).

Altă mână: Sus-indicatele iscălituri sunt confirmate de președintele Sovietului sătesc. F. Pușcașu (ilizibil). Este aplicată și ștampila rotundă a S/s. Cobusca Nouă.

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.93, f. 62, 62v. Original.

1958 martie 4. – Reprezentanții Comitetului bisericesc al satului Cobusca Nouă, r-nul Bulboaca, RSSM, solicită repetat lui Nectarie Grigoriev, episcopul Chișinăului și al Moldovei, să li se permită a fi deschisă biserica pentru oficierea serviciilor religioase, fie în calitate de reședință parohială, fie în calitate de biserică alăturată pe lângă biserica funcțională din satele Cobusca Veche și Cimișeni.

Către preasfințitul Nectarie, episcop al Chișinăului și al Moldovei.

De la membrii împuterniciți ai Comitetului bisericesc al comunității de credincioși ortodocși ai bisericii din s. Cobusca Nouă, raionul Bulboaca, R.S.S. Moldovenească.

Cerere.

Comunitatea noastră, în decursul a nouă ani, în nenumărate rânduri, s-a adresat cu rugămintea și cererea repetată de a ne fi înregistrată biserica în rândul celor funcționale, cu permisiunea de a fi oficiate servicii religioase în zilele de sărbătoare și de a fi oficiat orice tip de serviciu religios. La fiecare din adresele noastre, comunitatea a primit răspuns că „este imposibil”. Întrucât biserica noastră a fost scoasă de către autoritățile superioare, de la evidența bisericilor funcționale, din motive necunoscute comunității, pe care ea nu le-a meritat, răspunsul ce l-am primit la rugămintea comitetului că „nu este posibil” nu ne poate liniști sau să ne împace cu sunetul expresiei „nu este posibil”. Dacă este posibilitate să fie scoasă de la evidență, cu orice ocazie, este posibil să fie inclusă în rândul celor care funcționează.

Comunitatea noastră, de fiece dată, participa cu râvnă la serviciile religioase ale bisericii și răspundea la nevoile materiale ale acesteia. Comunitatea noastră nu este din rândul acelora care vizitează biserica, două babe și un moșneag, de aceea credincioșii comunității nu merită acuzația că nu ar fi săritori la nevoie când necesitățile materiale ale bisericii o cer. Comunitatea noastră astăzi este ca o turmă fără păstor, merge pe diferite căi pentru a beneficia de servicii religioase, de aceea credinciosul este foarte ofensat, deoarece o biserică atât de frumoasă stă pustie în fața ochilor noștri.

Ne adresăm repetat, cu adâncă smerenie și cu mari regrete, în adresa Înalt Preasfinției Voastre cu rugămintea ca biserica noastră să fie înscrisă în rândul bisericilor funcționale, cu dreptul de a fi săvârșite în cadrul ei servicii și ritualuri religioase. În caz extrem, venim cu rugămintea să fie înscrisă pe lângă biserica din s. Cobusca Veche. Întrucât preotul de la biserica din s. Cobusca Veche deservește nevoile religioase ale comunității noastre de credincioși, atunci el va avea posibilitatea să oficieze în zilele de sărbătoare periodic slujbe, adică odată la două săptămâni, asemeni cum se petrecea până anul trecut pentru ambele biserici din satul Cobusca și din satul Cimișeni, raionul Vadul lui Vodă.

De aceea, cu adâncă smerenie ne plecăm în fața Preasfinției Voastre și vă rugăm să nu ne refuzați rugămintea noastră atât de plină de suferință și să ne dați binecuvântarea Voastră pentru restabilirea bisericii noastre în rândul celor funcționale.

4 martie 1958.

Împuterniciții membri ai Comitetului bisericesc.

Starostele bisericii: Ploșniță G.

Membrii: Florea I.; Draguțan G.; Afteni P.

Urmează semnăturile membrilor comunității în număr de 32.

Altă mână: Sus-indicatele iscălituri sunt confirmate de președintele Sovietului sătesc. F. Pușcașu (ilizibil). Este aplicată și ștampila rotundă a S/s. Cobusca Nouă.

Pe fila 61 față, sus, cu cerneală albastră: 13 X nr.100. 24/III 58.

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.93, f. 61, 61v. Original.

Selecția, descifrarea și traducerea textelor: Teodor Candu, dr., conf. univ., MNEIN.

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu