ECHIPA MNEIN ABILITATĂ SĂ DESFĂȘOARE FUNDRAISING DE SUCCES

În perioada 15-17 iunie 2021, 11 colaboratori ai MNEIN au participat la trainingul "Consolidarea Capacităților echipei MNEIN pentru Strângerea de Fonduri de Succes" organizat în cadrul proiectului "Platforma Globală a Uniunii Europene pentru Diaspora (EU Global Diaspora Facility- EUDiF)", primul proiect pilot care abordează global implicarea diasporei pentru dezvoltare. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor Migraționale (ICMPD).

Aceasta instruire este prima activitate in cadrul inițiativei EUDiF 'Experti din Diaspora pentru Dezvoltare', o inițiativă innovatoare pentru Republica Moldova, destinată să promoveze turismul cultural cu suportul și expertiza a doi membri entuziaști ai Diasporei, stabiliți în Suedia.

Directorul MNEIN, drd. Petru Vicol, salută demararea acestui proiect care este unic prin faptul că doi membri înalt calificați ai diasporei susțin eforturile muzeului și contribuie la implementarea necesităților de dezvoltare prin expertiza și competențele acumulate peste hotare, în centre universitare din Suedia. 

Astfel, în cadrul trainingului, colaboratorii din diverse secții ale muzeului, au avut ocazia să își consolideze cunoștințele în domeniul fundraisingului, să își dezvolte abilitățile de scriere a propunerilor de proiect și să se alinieze la valorile care asigură demararea colectării productive de fonduri.

Trainera Viorica Olaru-Cemîrtan, dr. și cercetătoare, membră a diasporei, cooptată să facă transfer de expertiză în țara de origine, a dezvoltat o agendă comprehensivă a evenimentului care a înglobat șase sesiuni de lucru pe platforma zoom, trei ateliere de practică și reflecții, urmate de trei ateliere personalizate, de asemenea susținute pe platforma zoom. Acest format inovator a permis ca efortul și randamentul ambelor părți (traineră - participanți) să fie optime, în condițiile de azi ale pandemiei și oboselii de online. 

Participanții au învățat în mod interactiv tips-uri pentru strângerea de fonduri de succes, motivele refuzului propunerilor de proiecte, componentele unei propuneri de proiect. Trainera a îmbinat teoria cu practica, și, ca rezultat, colaboratorii muzeului au exersat scrierea unei propuneri de proiect în baza teoriei schimbării, au analizat și descris arborele problemei și arborele obiectivelor, după care formularea obiectivelor proiectului în spiritul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și a drepturilor omului, au dezvoltat și descris activitățile și planul de lucru, bugetul proiectului, indicatorii S.M.A.R.T. și matricea logică etc. Desigur, au fost analizate ciclul și etapele proiectului, managementul, monitorizarea și evaluarea lui, de rând cu riscurile, rezultatele și impactul proiectului; 

Andrei Prohin, secretar științific, a concluzionat că "Trainingul mi-a oferit multe idei practice și informații utile pentru planificarea unui proiect de atragere de fonduri. M-a ajutat să organizez această muncă mai productiv și mai exact. Nu în ultimul rând, m-au cucerit discursul accesibil și foarte competent al formatoarei, bunăvoința și înțelegerea față de participanți".

Ludmila Iftodi, șef filială Țâpova, afirmă că „Pentru mine, training-ul e un lucru foarte bun, util, relevant. Nu am făcut niciodată un proiect cap-coadă. Tare-mi doresc să mă învăț. Scrierea proiectelor ne-ar ajuta să rezolvăm multe la filiala Țâpova: amenajarea scării de acces, a sălilor de expoziții etc.”

 Rezultatul imediat al trainingului este dezvoltarea a două schițe de proiect care pot sta la baza viitoarelor aplicații la apelurile de proiecte europene, iar ca rezultat mediu și de durată, se dorește multiplicarea și diversificarea surselor de finanțare ale MNEIN.

Viorica Olaru-Cemîrtan consideră că "Prin eforturile continue ale echipei instruite în cadrul acestui training se poate de sporit rata de valorificare a potențialelor resurse ale donatorilor regionali și internaționali și, ca impact, muzeul poate dezvolta o strategie de fundraising cu rată mare de succes, care să acopere necesitățile și mandatul acestui muzeu, dar și așteptările vizitatorilor, atât din țară, cât și de peste hotare, din diasporă."

No Comments Yet.

Leave a reply