ENIGMELE MUZEULUI. CARTE DE COLORAT PENTRU COPII

           Organizarea diferitor manifestări culturale și numeroasele excursii ghidate în expoziția „Natura. Omul. Cultura” din cadrul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală au scos la iveală interesul sporit al vizitatorilor (în special, al copiilor și părinților) pentru activități interactive și lucru manual. În acest sens, Silvia CHIRILĂ, muzeograf, și Viorica GORENCU, pictor-principal, de la muzeul menționat, în colaborare cu Andrei PROHIN, secretar științific, și Sergiu PANĂ, șef secție Științele Naturii, au conceput o carte de colorat pentru copii, intitulată sugestiv „Enigmele muzeului”. Lucrarea a văzut recent lumina tiparului, la Editura „Lexon-Prim” din Chișinău, într-un tiraj de 1000 de exemplare. Îi mulțumim și pe această cale domnului Eduard POTÎNGA, directorul editurii, care a susținut financiar integral publicarea cărții.

            În paginile ei se regăsesc clădirea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, foișorul din Grădina Botanică, moara de vânt, piese din expoziția permanentă (un vas cucutenian, o ie, un păretar, scheletul dinoteriului etc.), precum și specii vii (vulpea, fazanul gulerat, laleaua pestriță, vioreaua ș.a.). Autoarele propun tinerilor vizitatori atât imagini color ale obiectelor menționate, cât și reprezentările lor tip desen-contur, pentru ca să-și exerseze măiestria de a colora. Imaginile sunt însoțite de scurte texte informative. Cititorii vor afla astfel repere din istoria, cultura tradițională și natura Republicii Moldova.

            Unele dintre imaginile cărții solicită un efort considerabil pentru a le îmbrăca în veșmântul culorilor, altele par mai accesibile, însă toate sunt frumoase și captivante. Cele mai complexe sunt ornamentele care decorează exteriorul, dar și interiorul clădirii muzeului, plasate la marginea fiecărei file. Colorându-le cu răbdare și atenție, aveți o bună ocazie să vă dezvoltați aptitudinile pentru desen, care vă vor fi necesare și la încondeierea ouălor pascale, la alte ateliere și concursuri organizate de muzeu.

            Cartea de colorat „Enigmele muzeului” va putea fi procurată în magazinul Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, precum și în librăriile din țară.

No Comments Yet.

Leave a reply