EXPOZIȚIE-CONCURS INTERNAȚIONALĂ „LITERATURĂ PENTRU COLECȚIONARI”

În anul 2001 Asociația Filateliștilor, Maximafiliștilor și Cartofiliștilor din Republica Moldova a lansat Programul Național de Revitalizare a Filateliei Primii 10 ani ai secolului XXI – deceniu al demnității noastre, care prevedea elaborarea și editarea unei monografii în 7 volume, care să cuprindă câteva compartimente: istoria poștei Moldovei în perioada prefilatelică (vol. 1), istoria poștei ruse în Basarabia 1857-1917 (vol. 2), istoria poștei române în Basarabia: 1918-1940, 1941-1944 (vol. 3), istoria poștei sovietice în R.S.S. Moldovenească (vol. 4), istoria poștei Moldovei suverane (vol. 5), istoria poștei Transnistriei (vol. 6), istoria mișcării filatelice din Moldova (vol. 7). De fapt, proiectul Programului prevedea elaborarea și pregătirea pentru editare și a altor lucrări, ce abordau diferite aspecte ale teoriei și istoriei filateliei. Ulterior acest program a fost prelungit pentru încă un deceniu, urmând ca Asociația să desfășoare activități de promovare a mărcii poștale moldovenești prin participare la expozițiile desfășurate în străinătate și prin editarea de lucrări, care să prezinte filatelia în diferite aspecte.
În final, Asociația, care între timp a devenit membru al Federației Asociațiilor Filatelice din Europa (FEPA), a editat 13 lucrări din domeniu, în care au fost sintetizate informații de valoare, necesare colecționarilor. Multe din aceste studii au fost prezentate la expoziții-concurs de filatelie în străinătate, unde au fost apreciate cu medalii de argint, vermeil și aur, iar în anumite cazuri – și cu premii speciale.
O expoziție cu participare internațională Literatură pentru colecționari, în cadrul căreia sunt prezentate la concurs manuale, monografii, articole de cercetare, cataloage de expoziții, cataloage de specialitate, cataloage generale, reviste filatelice, articole generale, cărți pentru și despre colecționari, are loc pentru prima dată în Republica Moldova, ea fiind organizată în conformitate cu regulamentele, stabilite de Federația Internațională de Filatelie și conform unor tradiții, elaborate pe parcursul a mai bine de o sută de ani în țările europene. Expoziția este competitivă, lucrările expuse urmând să fie jurizate de către un juriu internațional.
În cazul Expoziției Internaționale căreia deja i-au fost prezentate 30 de lucrări la clasa Hors Concours, 49 de lucrări – la clasa de competiție, provenite din România, Rusia, Germania, Olanda, Italia, Croația, Polonia.
Evenimentul este organizat în cadrul programului de activități prilejuit de aniversarea a 130 de ani ai Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală.
Vernisajul a avut loc la 3 septembrie 2019, ora 15.00, în Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.
Detalii pot fi obținute de la președintele Comitetului de Organizare a expoziției: Constantin CIOBANU, tel. 022/23.88.12, 069.368.465.

Lasă un comentariu