MĂSURI DE CONTRACARARE A PREOȚILOR CLANDESTINI ȘI A RELIGIOZITĂȚII POPULARE

1959 ianuarie. – Alexie, patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse, se adresează episcopilor eparhiali ca să întreprindă măsuri maxime pentru a stârpi fenomenul oficierii serviciilor religioase prin sate și cătune de către persoane ce nu dispun de dreptul legal de a săvârși asemenea servicii. Solicită, de asemenea, să fie luate măsuri împotriva fenomenului sfințirii apelor și al pelerinajelor la izvoarele sfinte.

Preasfințiților arhierei eparhiali.

La Patriarhie vin informații ce reies din rapoartele arhiereilor eparhiali, cu privire la următorul fenomen ilegal din unele eparhii, atât din punct de vedere bisericesc, cât și din punct de vedere civil.

Prin sate și cătune, circulă persoane dubioase, care se declară preoți și, folosindu-se de faptul că biserica funcțională se află la distanță de satul sau cătunul amintit, săvârșesc fără scrupule serviciile religioase în casele credincioșilor creduli.

Cum luptă preasfințiții arhierei eparhiali cu acest fenomen? Ei informează împuterniciții Consiliului pentru afacerile Bisericii Ortodoxe Ruse despre acestea. Însă acest lucru este insuficient pentru a contracara acest rău și ispită.

În discuțiile ce le-am avut cu unii Preasfințiți, le-am indicat, în calitate de mijloc eficient de eradicare a acestui fenomen, necesitatea ca preoții care merg prin sate, la invitația credincioșilor, să săvârșească serviciile religioase, să le explice că este ilegală adresarea pentru asemenea servicii la persoane necunoscute, care se autointitulează preoți, dar care, în fapt, nu au nici cea mai vagă legătură cu Biserica.

Suplimentar: în multe eparhii se mai păstrează obiceiul din zilele cunoscute, cum ar fi așa- numita vinerea a IX-a din ziua sărbătorii Nașterii Maicii Domnului, în ziua Sfântului Ierarh Nicolae, de Acoperământul Maicii Domnului, de ziua Sfântului Ilie, de Sfânta Treime, în zilele celebrării Sfintelor Icoane ale Maicii Domnului de Kazani și Tihvinsk, și în alte zile de sărbătoare, când credincioșii fac pelerinaje la râuri, la fântâni și izvoare; pe lângă toate aceste pelerinaje sunt săvârșite independent de serviciile religioase din aceste zile. De aceste circumstanțe se folosesc persoane suspecte care, sub motivul de a face colecte pentru necesitățile bisericii, adună bani pentru sine.

Într-o eparhie, un preot s-a hotărât să amenajeze în parohia sa un „izvor sfânt”, prin aceasta încurajând pelerinajul enoriașilor săi la acest loc care ar fi sfânt.

În altă eparhie, de asemenea, un preot, ca să-și completeze veniturile bisericii, a împuternicit o cetățeancă să vândă lumânări bisericești participanților unei procesiuni neautorizate a „Drumului Crucii”. Într-un final, acel preot îi trimitea, în mod special, pe membrii activi ai Consiliului bisericesc la un izvor, să comercializeze obiecte religioase la credincioși.

Toate aceste întâmplări nu pot fi considerate decât niște acte samavolnice și ilegale, și urmează să li se atragă o atenție deosebită atât din partea preoților locali, cât și din partea blagocinilor, dar și din partea Preasfințiților arhierei care urmează să dea parohiilor aflate în subordine indicațiile corespunzătoare, ca adevăratele noastre sfinte lucruri și rituri religioase să nu fie înlocuite cu rituri false, care pretind a fi lucruri și acțiuni sfinte, pentru a-și atinge scopurile lor personale. Credincioșilor însă urmează să li se explice că pelerinajele la locurile de cinstire ale Bisericii nu trebuie să aibă loc.

Preasfințiții vor trebui să ia în seamă sugestiile ce le fac și fiecare îmi va aduce la cunoștință, ce au întreprins pentru a înlătura fenomenele ilegale și neautorizate amintite mai sus.

Patriarhul Alexie

Ianuarie, anul 1959.

DGAN ANA, F. 3046, inv. 1, d.93, f. 56, 57. Copie.

Selecția, descifrarea și traducerea textelor: Teodor Candu, dr., conf. univ., MNEIN.

No Comments Yet.

Leave a reply