O NOUĂ APARIȚIE EDITORIALĂ

         Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală (MNEIN) a editat recent culegerea de studii „Etnografie muzeală” (Chișinău: Editura Lexon-Prim, 2020). Coordonatorul științific este Varvara Buzilă, dr., conf. univ., iar între autori se numără mai mulți angajați ai muzeului nostru. Pornind de la experiența MNEIN, sunt abordate variate aspecte ale activității unui muzeu de etnografie: managementul instituției, cercetarea științifică, evidența colecțiilor muzeale, descrierea de specialitate a bunurilor culturale, recomandări de conservare și protejare a diferitor categorii de piese (fotografie, hârtie, lemn), organizarea expozițiilor și altor evenimente culturale, activități de pedagogie muzeală, rolul muzeului în educarea patriotismului cultural, deontologia ghidului, securitatea în muzee etc. Volumul are un caracter metodic, fiind adresat muzeografilor și tuturor specialiștilor preocupați de protejarea și valorificarea complexă a patrimoniului cultural. Doritorii au avut posibilitatea să participe la lansarea culegerii „Etnografie muzeală” vineri, 26 februarie, ora 15.30, în blocul expozițional al MNEIN. Lucrarea va putea fi procurată la ghișeul de bilete al MNEIN.

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu