PĂRINTELE VASILE, MĂRTURIE VIE A UNEI ISTORII VITREGE…

  Protoiereul Mitrofor, Vasile Gulivati, a slujit aproape 5 ani cu dăruire, încercând să păstorească pe cei încredințați pe drumul cel drept. S-a născut într-o familie de oameni gospodari, ţărani, temători de Dumnezeu, care mergeau regulat la biserică, ţineau toate posturile. În familie au fost 14 copii, 2 dintre care au murit, au trăit în înţelegere şi în dragoste. Educarea părinţilor poate l-a şi adus la slujirea preoţească, dragostea care au avut-o acasă faţă de Sfânta Biserică.

  Războiul şi cele care au urmat după el i-au răvăşit toată viaţa şi i-au prescris un destin cu totul neaşteptat de băieţandru care râvnea să slujească Domnului. Îşi aminteşte părintele Vasile:

Au fost timpuri grele, mai ales după 1944. Fratele meu a fost prins prizonier, când venea acasă la familie din armata română, şi a fost dus în lagărele morţii. Întâi a fost dus la Iaşi, închis într-un lagăr mare, apoi a fost îmbarcat cu alţii în vagoane de vite şi dus în Siberia. A trecut prin Călăraşi şi a lăsat o scrisorică, a aruncat-o la gară, a fost găsită şi a ajuns la soţie, la familie. Scria: „Tată şi mamă, iertaţi-mă, că ne duc în Rusia în lagăr. După război, dacă a da Dumnezeu, ne vom întâlni”. Acolo a rămas… Acolo, dacă era omul bolnav sau neputincios, îl aruncau de viu  într-o groapă mare, şi el mai căuta acolo ajutor de la oameni, cum putea el, cu mânuţele lui neputincioase, acolo s-a stins el din viaţă…. După război, după ocuparea Basarabiei de către bolşevici, s-au purtat foarte rău cu noi, deportări, preoţii, slujitorii de stat, învăţătorii au fost arestaţi, judecaţi, maltrataţi, duşi în Siberia. S-au organizat colhozuri, au luat pământurile de la oameni, i-au obligat să intre în colhoz. Care nu vroiau să intre erau bătuţi prin beciuri, au fost lucruri foarte nedrepte şi foarte urâte din partea celor care au ocupat Moldova – comuniştii bolşevici. Au închis bisericile noastre, mănăstirile, care le-am avut de la străbunii noştri, de la domnitorii noştri, au arestat preoţii… Un alt frate al meu a fost luat în armata sovietică. A fost trimis în Germania, era ager la minte şi a învăţat limba, a făcut cunoştinţă cu o fetiţă, era din sectorul american. Se întâlnea cu dânsa, a fost la părinţii ei şi ea pe aici a fost. Pentru aceasta a fost arestat şi judecat pentru 25 de ani şi 10 ani lipsit de drepturi. Şi aici a început ura comuniştilor asupra familiei noastre… Activiştii de partid din sat ne strigau din urmă, ne făceau şpioni, cică fratele a vândut patria sovietică. Am fost persecutaţi, ne-au confiscat averea. Când au venit călăii să facă confiscarea averii fratelui meu, au numărat toate furculiţele şi farfuriile şi au luat o parte care se socotea a fratelui meu judecat. Mama mea… plângea pe Costică, care a murit în lagărele morţii, şi pe Alexandru care a fost judecat pe atâţia ani, pe urmă a început să mă plângă şi pe mine… Văzând plânsul mamei, m-am dus şi eu să caut dreptate, dar am fost prins şi judecat, la 17 martie 1950, pe 10 ani în lagărele de concentrare. M-a plâns mămica şi pe mine… Nu am găsit-o când am venit, s-a dus către Domnul, dar lacrimile ei şi acuma parcă le văd…

  A fost eliberat mai devreme, după moartea lui Stalin. Doar în 1957, Vasile Gulivati s-a apropiat de realizarea visului său de o viaţă – să devină slujitor al Altarului, căci a intrat la Seminarul Teologic din Odesa. Absolvind instituţia, şi-a căutat rostul prin regiunea Ismail, ba la o biserică, ba la alta, pe unde slujeau foştii săi colegi, dar nu a prins aici rădăcini. În plus, avea şi probleme de familie pe atunci. Căci, după cum recunoaşte părintele Vasile, s-a însurat din dragoste,

„am căutat mai mult la frumuseţe decât la suflet şi am luat soţie venită din alt sat, dar se vede că n-a fost din familia cea care trebuia să fie, după calităţile pe care trebuie să le aibă preoteasa şi preotul. Pentru că este legătură strânsă între preoteasă şi între preot, cu credinţă şi cu dragoste”.                                                                                                          

Aşa că, după mai multe încercări de a cimenta un cămin familial bineplăcut Domnului, chiar dacă aveau de acum doi copii, au fost nevoiţi să se despartă. Această situaţie delicată din familie, ba şi timpurile de prigoană contra Bisericii, care mai continuau, i-au determinat cursul vieţii pe o bună perioadă de timp. A lucrat la Uzina de tractoare din Chişinău, în alte unităţi economice.

 În 1970, a fost hirotonit diacon şi trimis la prima sa biserică – în s. Budeşti din suburbia Chişinăului. În 1988, a primit taina preoţiei şi numit cleric la Coloniţa. Dar au venit oamenii de la Mileştii Mici şi l-au cerut de preot în biserica lor, care se redeschise după 30 de ani de pustiire. „Puseseră” ochiul  pe el pe vremea când era diacon la Ialoveni, unde veneau mulţi mileşteneni să se roage. Părintele Vasile îşi aminteşte, cum a găsit el acest sfânt locaş:

  „Biserică închisă, văruită, acoperită, dar fără icoane, fără veşminte, fără cărţi, toate fiind furate, fără prestol, fără nimic. Mi-am suflecat mânicile şi m-am apucat de lucru. S-a scos mult pământ de acolo care a fost adus de apă, s-a lucrat foarte mult. Aşa am început a sluji – cu veşminte de împrumut, cu steaguri rupte, fără cărţi şi fără icoane. Am făcut o masă în altar, căci iconostasul era devastat, icoanele fiind furate. Se păstraseră doar o icoană a Mântuitorului şi una a Maicii Domnului. Am pus o masă în altar şi făceam slujbele vecerniei, acatistelor, botezuri etc.”

  A făcut multe și pentru biserica de la Malcoci și timp de 20 ani și-a dus cu smerenie slujirea în acest sat, amenajându-l și îngrijindu-l cum a ştiut mai bine. Se gândea că aici îşi va dormi şi somnul cel de veci, dar nu a fost să fie. La adânci bătrâneţe a trebuit să-şi mai schimbe o dată parohia. Astfel a ajuns la biserica „Întâmpinarea Domnului” din campusul Universităţii de Stat din Chişinău, unde a oficiat slujbe religioase timp de 7 ani. A slujit până în ultimele zile. Era lucid și binevoitor cu toată lumea. La 30 decembrie 2017, părintele Vasile Gulivati, la vârsta de 88 ani, a trecut la cele veșnice, rămânând în conștiința celor care l-au cunoscut un pastor bun și înțelept, care a slujit Biserica lui Hristos cu statornicie.

Sursa: www.tineretulortodox.md

Parintele Vasile Gulivati 1929 on Vimeo

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu