Portfolio Category: Colecții

Colecţia etnografică

Baza colecţiilor etnografice a fost pusă de Albina Osterman (1892-1936). Ele s-au constituit din donaţii şi achiziţii. O sursă importantă au fost expoziţiile agricole anuale din diferite localităţi ale Guberniei Basarabia, unde mecenaţii cumpărau de la meşteri cele mai reuşite şi reprezentative piese etnografice pentru muzeu. Expoziţiile republicane de artă populară din anii 1957 şi…
Citește mai mult

Colecţia numismatică

Colecţia numismatică oglindeşte circulaţia monetară pe teritoriul actualei Moldove din antichitate până în prezent. La cercetarea şi verificarea tezaurelor a contribuit numismatul A. Nudelman în perioada anilor 1945-1970. Cele mai preţioase din perioada antică sunt tezaurele greceşti de drahme de argint ale Istriei şi Tirei din satul Doroţcaia şi staterii de aur ale lui Alexandru…
Citește mai mult

Colecţia botanică

Colecţia botanică conţine ierbare, seminţe şi mulaje. Prezintă interes ierbarul de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi ierbarul etalon al plantelor superioare din Republica Moldova (1948-1985). Interes ştiinţific prezintă Colecţia entomologică din Basarabia de la începutul sec. al XX-lea, adunată, adnotată şi sistematizată de Nicolae Zubovski. În jum. II a secolului trecut colecţia a fost…
Citește mai mult

Colecţia zoologică

Colecţia zoologică este constituită din animalele naturalizate, schelete, preparate anatomice şi corozive. Temelia colecţiei a fost pusă de Franţ Ostermann (1889-1905) prin crearea grupelor biologice de păsări şi animale, care au dus faima muzeului la răsărit şi apus în multe ţări. Franţ Ostermann a creat şi a conservat preparate corozive, anatomice, biologice, embriologice şi fiziologice…
Citește mai mult

Colecţia paleontologică

Colecţia paleontologică după diversitate şi valoarea ştiinţifică a neogenului şi antropogenului Moldovei este foarte preţioasă, tăinueşte în sine nenumărate, dovezi ale unei faune şi flore demult dispărute. Meleagul moldav poate fi considerat pe drept cuvânt muzeu paleontologic în aer liber. Sunt remarcabile piesele paleobotanice şi paleozoologice cuprinzând impresiuni de frunze din depozitele Sarmaţianului Inferior, fragmente…
Citește mai mult