Категория портфолио: Colecții

Colecţia textilelor de interior

Colecţia textilelor de interior atestă o largă răspîndire şi o amplă varietate a denumirii lor. Funcţiile acestor piese sunt multiple, adeseori ele îndeplinesc, temporar, roluri diferite. Colecţia reprezintă tradiţiile tuturor raioanelor Republicii Moldova, cît şi ale Basarabiei. Clasificate în baza materialului din care sunt confecţionate, ele pot fi grupate în: ţesături de cînepă, ţesături de…
Citește mai mult

Colecţia etnografică

Baza colecţiilor etnografice a fost pusă de Albina Osterman (1892-1936). Ele s-au constituit din donaţii şi achiziţii. O sursă importantă au fost expoziţiile agricole anuale din diferite localităţi ale Guberniei Basarabia, unde mecenaţii cumpărau de la meşteri cele mai reuşite şi reprezentative piese etnografice pentru muzeu. Expoziţiile republicane de artă populară din anii 1957 şi…
Citește mai mult

Colecţia numismatică

Colecţia numismatică oglindeşte circulaţia monetară pe teritoriul actualei Moldove din antichitate până în prezent. La cercetarea şi verificarea tezaurelor a contribuit numismatul A. Nudelman în perioada anilor 1945-1970. Cele mai preţioase din perioada antică sunt tezaurele greceşti de drahme de argint ale Istriei şi Tirei din satul Doroţcaia şi staterii de aur ale lui Alexandru…
Citește mai mult

Colecţia botanică

Colecţia botanică conţine ierbare, seminţe şi mulaje. Prezintă interes ierbarul de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi ierbarul etalon al plantelor superioare din Republica Moldova (1948-1985). Interes ştiinţific prezintă Colecţia entomologică din Basarabia de la începutul sec. al XX-lea, adunată, adnotată şi sistematizată de Nicolae Zubovski. În jum. II a secolului trecut colecţia a fost…
Citește mai mult