Program literar-muzical PERSONALITĂȚI NOTORII ALE REÎNTREGIRII

În data de 13 decembrie 2017, miercuri, ora 13.00, Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a găzduit programul literar-muzical Personalități notorii ale Reîntregirii, dedicat folcloristei basarabene Tatiana Gălușcă-Cârșmariu (1913-1993). Organizat de Clubul Interpreților, Folcloriștilor, Etnografilor și Amatorilor de Folclor (CIFEAF), programul este prilejuit de centenarul Marii Uniri (2018) și pune în valoare personalitatea uneia dintre cele mai strălucite exponente ale culturii Basarabiei, folclorista și scriitoarea Tatiana Gălușcă-Cârșmariu.

Începând din anii 30 ai sec. XX, până în ultima clipă a vieții, folclorista a servit idealul național al valorificării și propagării creației populare românești. Originară din satul Izvoare, plasa Florești, județul Soroca, T. Gălușcă-Cârșmariu a cules folclor din Basarabia în cadrul echipelor sociologice inițiate de Acad. Dimitrie Gusti, beneficind și de îndrumarea ilustrului etnomuzicolog Constantin Brăiloiu. A continuat să culeagă creații populare în satele românești din Transnistria, ajungâng până la Bug, iar ulterior – în toate zonele etnografice ale României și între aromânii din sudul Dunării. T. Gălușcă-Cârșmariu ne-a lăsat moștenire un vast și valoros tezaur, cuprinzând toate speciile cântecului folcloric, datini și obiceiuri, lucrări monografice (Folclor din Dobrogea, Miorița la dacoromâni și aromâni), publicate în colaborare cu distinși etnologi, precum și opere rămase în manuscris.

În ultimii ani ai vieții, T. Gălușcă-Cârșmariu a colaborat fructuos cu cercetătorii Grigore Botezatu, Tudor Colac ș.a., de la Academia de Științe a Moldovei, cu sprijinul cărora a apărut postum volumul Folclor Român din Basarabia – una din cele mai impunătoare culegeri de cântece lirice, colinde, balade și alte specii folclorice dintre Prut și Nistru. De la apariția sa, culegerea servește drept sursă deosebit de bogată și atractivă pentru interpreții de folclor.
Programul dedicat ilustrei noastre înaintașe reunește formațiile etnofolclorice „Plăieșii” (conducător artistic – Nicolae Gribincea), „Ciucurel” (conducător artistic – Mihai Leon), „Țărăncuța” (conducător artistic – Victor Botnaru), cu tineri soliști, studenți ai Secției Canto popular (Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice), interpretele Dina Vrăjmașu, Zinaida Bolboceanu, Viorica Ciubotaru ș.a.

Vă îndemnăm cu drag să reveniți în spațiul nostru muzical, pentru a cunoaște și a vă delecta cu perle ale creației noastre populare, salvate și transmise nouă de remarcabila folcloristă Tatiana Gălușcă-Cârșmariu. În confesiunile sale, autoarea ne inspiră, parcă prin viu grai, sentimentul de dragoste față de poporul român: Mi-am dus viața printre țărani. M-au iubit și mi-au devenit prieteni... Am rămas uimită de unitatea și înălțarea morală a neamului!

Nu sunt comentarii.

Lasă un comentariu