Pupăza este o pasăre foarte viu colorată și inconfundabilă ca aspect prin prezența unui moț de pene brun-roșcate. Este o specie comună, răspândită pe întreg teritoriul sud-est european. Ea populează sectoarele împădurite, rare și luminoase, care alternează cu poiene, terenurile dintre pădure și lunci sau câmpie. Se face mai mult auzită decât văzută, prin cântul ritmic și prelung „pu-pu-pu-puuu”. Ea amplasează cuibul în scorburile copacilor, în crăpăturile și galeriile din malurile stâncoase ale râurilor, în zidurile și pereții de piatră ale clădirilor părăsite. Efectivul speciei variază în Moldova, în dependență de prezența și starea ecologică a habitatelor și a resurselor de hrană. Pupăza este o pasăre îndrăgită în special de copii, datorită povestitorului Ion Creangă, care-i proslăvește cântul în suita de aventuri ,,Amintiri din copilărie”.

- Scoală, duglișule, înainte de răsăritul soarelui; iar vrei să te pupe cucul armenesc și să te spurce, ca să nu-ți meargă bine toată ziua ?… Căci așa ne amăgea mama cu o pupăză care-și făcea cuib, de mulți ani, într-un tei foarte bătrân și scorburos, pe coasta dealului, la moș Andrei, fratele tatei cel mai mic. Și numai ce-o auzeai vara: pu-pu-pup ! pu-pu-pup ! des-dimineață, în toate zilele, de vuia satul. Și cum mă scol, îndată mă și trimite mama cu demâncare în țarină, la niște lingurari ce-i aveam tocmiți prășitori, tocmai în Valea-Seacă, aproape de Topolița. (Amintiri din copilărie, Ion Creangă)

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PĂSĂRILOR (muzeu.md)

No Comments Yet.

Leave a reply