WORKSHOP-UL „ABORDĂRI CONTEMPORANE ÎN CONSERVAREA ȘI PROMOVAREA MUZEELOR ÎN AER LIBER”

În perioada 16-18 februarie 2022, la Chișinău s-a desfășurat Workshop-ul online „Abordări contemporane în conservarea și promovarea muzeelor în aer liber”, organizat de dr. Viorica Olaru-Cemârtan și dr. Romeo Cemârtan, cercetători la Universitatea din Uppsala, campus Gotland (Suedia). Atelierul este susținut de Uniunea Europeană, prin intermediul programului EUDiF („European Union Global Diaspora Facility”). La eveniment au luat parte mai mulți angajați ai Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, precum și reprezentanți ai Institutului Patrimoniului Cultural, Agenției „Moldsilva”, Rezervației cultural-naturale „Orheiul Vechi”, Universității de Stat din Moldova, Universității Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice. În calitate de reprezentanți ai diasporei originare din Republica Moldova, Viorica Olaru-Cemârtan și Romeo Cemârtan au prezentat exemple de bune practici de protejare a patrimoniului cultural în Suedia și de valorificare a sa în scop turistic. S-au referit la Muzeul Skansen, unul din primele muzee în aer liber din Europa, la orașul istoric Visby (inclus în Patrimoniul Mondial UNESCO) și la activitatea Muzeului Legendelor din Ljungby (face parte din Registrul UNESCO al bunelor practici de salvgardare a patrimoniului cultural imaterial). Alți vorbitori au evocat realizările, provocările și proiectele de valorificare a patrimoniului arheologic de la Orheiul Vechi, Cetatea Soroca, siturile getice de la Saharna și Stolniceni. Organizatorii au discutat cu angajații MNEIN despre modalitățile de adaptare a ofertei muzeale la necesitățile diferitor categorii de vizitatori, despre posibilitățile de modernizare a activității instituției. Participanții la workshop au apreciat bogăția și utilitatea informațiilor prezentate, exprimându-și intenția de a prelua unele sugestii în propria activitate profesională.

No Comments Yet.

Leave a reply