Products 4

 • Biosphere

  Biosphere

  It is the only room of the museum that has no other exhibits than a mural placed in its perimeter…

  Citește mai mult

 • Biosfera

  Biosfera

  Este unica sală a muzeului care nu are alte exponate decât o pictură murală amplasată în perimetrul ei (autorul concepţiei…

  Citește mai mult

 • Paleozoic Era

  Paleozoic Era

  The exhibition illustrates in the complex language of fossils, paintings, diagrams, diagrams, maps the oldest stages in the geological history…

  Citește mai mult

 • Era Paleozoică

  Era Paleozoică

  Expoziţia ilustrează în limbajul complex al fosilelor, picturilor, schemelor, diagramelor, hărţilor cele mai vechi etape din istoria geologică a pământului:…

  Citește mai mult

 • Mezozoic Era

  Mezozoic Era

  It is dedicated to the Mesozoic era, which began with 235 thousand. years ago and lasted 169 thousand. year old.…

  Citește mai mult

 • Era Mezozoică

  Era Mezozoică

  Este consacrată erei mezozoice, care a început cu 235 mii. de ani în urmă şi a durat 169 mii. de…

  Citește mai mult

 • Cainozoic Era

  Cainozoic Era

  The exhibition of the mirror room was Cainozoic or the era of new life, which began with 66,000. years ago…

  Citește mai mult

 • Era Cainozoică

  Era Cainozoică

  Expoziţia sălii oglindeşte era cainozoică sau era vieţii noi, care a început cu 66 mii. de ani în urmă şl…

  Citește mai mult

 • Anthropogenic period

  Anthropogenic period

  This compartment of the exhibition represents the anthropogenic period, ie the appearance of man, contemporary plants and animals, suggesting the…

  Citește mai mult

 • Perioada Antropogenă

  Perioada Antropogenă

  Acest compartiment al expoziţiei reprezintă perioada antropogenă, adică a apariţiei omului, a plantelor şi animalelor contemporane, sugerând începutul interacţiunii omului…

  Citește mai mult

 • Archaeological Cultures from the Pruto-Dniester Area

  Archaeological Cultures from the Pruto-D

  The presentation of samples of the initial forms of human cohabitation in the natural environment continues in the section "At…

  Citește mai mult

 • Culturile Arheologice din Arealul Pruto-Nistrean

  Culturile Arheologice din Arealul Pruto-

  Prezentarea unor mostre ale formelor iniţiale de coabitare a omului în mediul natural continuă în compartimentul „La izvoarele culturii". În…

  Citește mai mult