Era Paleozoică

Expoziţia ilustrează în limbajul complex al fosilelor, picturilor, schemelor, diagramelor, hărţilor cele mai vechi etape din istoria geologică a pământului: arhaică şi proterozoică din criptozoic şi cele 6 perioade ale erei paleozoice din fanerozoic. Pe frontispiciul vitrinelor sunt prezentate hărţile paleogeografice, care oglindesc relaţia apă-uscat, coloanele litologice, care indică frecvenţa anumitor grupuri de roci în fiecare perioadă, oferind o reconstrucţie convenţională a paleolandşafturilor corespunzătoare. Impresiunile în rocile etalate în vitrine, desenele ce reprezintă reconstrucţia diferitor organisme şi pictura murală a unui paleolandşaft convenţional (autor A. Bulîciov) ilustrează evoluţia formelor de viaţă de la cele inferioare până la vertebratele primitive, reprezentate prin peşti cu scut, reptile şi amfibii. Vegetaţia era dominată de plantele cu tulpina lemnoasă, care au format pădurile de tip tropical şi care au stat la baza formării straturilor de cărbune.

No Comments Yet.

Leave a reply